Zmiana stereotypu myślenia

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Mówi się wszędzie, nie bez słuszności, że sytuacja demograficzna świata napawa niepokojem. Nie kontrolowany przyrost ludności, ubytek ziemi ornej – stwarzają poważne zagrożenie. Ale widma głodu nie należy przeceniać. Już obecnie istnieje teoretycznie opracowana możliwość przyspieszenia produkcji żywności i zwiększenia jej, zwłaszcza gdy idzie o białko roślinne i proteiny zwierzęce pochodzenia morskiego. Podobnie jak myśliwy zamieniał się w hodowcę, również i rybak zamienić się winien w hodowcę pożywienia morskiego (jak to już po części czynią mądrzy Japończycy). Gleba zaś winna się stać „zakładem przemysłowym”, z tym jednak zastrzeżeniem, które zresztą nie wyklucza wcale takiej wizji, że, jak mówi prof. Przemysław Trojan: „Rolnictwo biodynamiczne jest jedyną drogą do produkcji zdrowej żywności”. Z kolei matematyczno-cybernetyczne sposoby myślenia pozwolą na sprawniejszą niż dotychczas organizację kierowania i zarządzania źródłami materiałów energetycznych i budulcowych przyrody żywej i nieożywionej, co powinno przyczynić się do zdrowego trwania ludzkości.

Ale konieczne jest w tym celu określenie nowych paradygmatów, we współczesnym bowiem świecie myślenie na temat życia ludzkiego jest tak głęboko i trwale wypełnione silnie zakorzenionymi mitami i stereotypami myślowymi, że trudno je będzie usunąć z pola świadomości. Wszystkie działania dotyczące dobrej przyszłości winny więc być zintegrowane.

Zmiana stereotypu myślenia „Chcesz pokoju – gotuj wojnę” na „Chcesz zdrowia – gotuj pokój” pozwoli na pełną integrację nauk przyrodniczych, ścisłych i humanistycznych, przynosząc tym samym niezbędne dla przyszłości pozytywne rezultaty nie tylko w zakresie zdrowia i choroby, ale także ładu ekonomicznego i wielu innych klęsk czy dylematów współczesności. Pozwoli ponadto wyjaśnić źródła niepokojów, często irracjonalnych, depresji i agresji, jak też łagodzić lub likwidować je przez wprowadzanie w życie właściwych wzorów odżywiania się.

Leave a Reply