Zgony niemowląt

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Nadto Węgierskie Towarzystwo Naukowe Medycyny (vide Magnesium Bulletin 1984, nr 2) podało wyniki stosowania cytrynianu magnezowego w ramach opieki nad matką i dzieckiem. Od początku ciąży do końca laktacji kobiety otrzymywały 150 mg cytrynianu magnezowego na dobę.

W r. 1981 odbyło się w Bayreuth sympozjum pn. „Magnesium und Tyko- lyze”. Rozważano wówczas problem, czy każdej kobiecie podawać doustne dawki magnezu, czy też tylko ciężarnym z tendencjami do wczesnych porodów. Zagadnienia jednak ostatecznie nie rozstrzygnięto.

Szczególny niepokój budzi zjawisko nagłych, nieoczekiwanych, niczym nie zapowiadanych zgonów niemowląt. Dzisiaj posiadamy już dobrze zbadane tło ekologiczne tego zjawiska, a zatem można mu skutecznie zapobiegać.

Można tu też przytoczyć stwierdzenie Joan L. Cadelle (Lancet, 1972, nr 5), a więc sprzed lat 13. Wyjaśnia on, że ta śmiertelna choroba najmłodszych, uważana za nieuleczalną, jest wyrazem tzw. zespołu niedoboru magnezu w okresie wzrostu. Autor podkreśla, że można jej zapobiegać przez odpowiednią korekturę żywienia matki podczas ciąży i w okresie karmienia, jak również odżywiania niemowląt pożywieniem sztucznym, które winno być bogate w przyswajalny magnez. Należy przy tym unikać nadmiaru fosforanów, witaminy D i innych. Patogeneza przypomina tu histaminemię spotykaną we wstrząsie anafilaktycznym – jednak bez udziału alergenu.

Wspomnieć również trzeba pracę zasłużonego badacza metabolizmu magnezu w miażdżycy – prof. Mildred S. Seelig, która w czasopiśmie „Cardiovascular Medicine” (1978, nr 6) pisze: „Niskie stężenie magnezu w stosunku do nadmiaru witaminy D i wapnia powoduje niedożywienie płodu i dziecięcą miażdżycę naczyń krwionośnych. U dzieci, które przeżyją, stwierdza się tzw. wrodzone zwężenie zastawek oraz fibroelastozę wsier- dzia”. Choroby te nie miały dotąd jednoznacznie ustalonej patogenezy, a więc i skutecznej profilaktyki. Obecnie wiemy, że wiąże się ona wprost z niedomaganiami podaży soli magnezowych.

Leave a Reply