Zgony niemowląt – kontynuacja

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Należy dodać, że nawet wysokie dawki magnezu nie powodują zaburzeń w organizmie. R. Fehlinger w swym artykule podkreśla, że jedyne uboczne objawy w formach nieszkodliwych mogą wystąpić przy podaży 600-700 mg Mg na dobę (miękkie stolce). Zaleca się dawkę dzienną od 350 do 600 mg Mg, co odpowiada dawce 15-25 mmol. Wspomniana prof. Seelig podaje również, że od 20 lat zalecała ciężarnym dawkę 10-15 mmol Mg dziennie i nigdy nie obserwowała niekorzystnych objawów.

Coraz więcej dzieci matek niewłaściwie odżywiających się w czasie ciąży, a więc matek, w których pożywieniu brak jest potrzebnych mikroelementów, rodzi się z psychicznymi anomaliami, a dodajmy, że jedna trzecia dzieci przychodzących na świat zdradza pewne objawy satumizmu, a więc zatrucia ołowiem, o czym mówiliśmy wcześniej. Jest to potężny sygnał alarmowy. Jednak nie wydano dotąd odpowiednich przepisów w celu uzupełniania niedoboru magnezu w pożywieniu ciężarnych i karmiących matek, aby m.in. zmniejszyć skutki zatrucia ołowiem, na które narażeni jesteśmy wszyscy.

Skoro wiadomo, że dodatek soli magnezu do pożywienia w czasie ciąży wywiera zarówno korzystny wpływ na jej przebieg, jak i na zdrowie noworodka, to tym samym musi sprzyjać działaniom na rzecz fizycznej i psychicznej sprawności przyszłych pokoleń Polaków. Należy więc – by zmniejszyć zagrożenie poważnymi chorobami współczesności – od zaraz zadbać o uzupełnianie niedoboru magnezu u kobiet ciężarnych, karmiących, jak i całej populacji. W tym celu należy również stale wzbogacać pracowników służby zdrowia o najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie wiedzy przez udostępnianie publikacji wydawanych przez Światowe Towarzystwo Badań nad Magnezem, jak też inne publikacje WHO, które docierają do nas nieodpłatnie i nie są należycie upowszechniane.

Leave a Reply