Zanik zdrowego rozsądku ludzkości

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Coraz częstsze są wieści o alkoholizmie i narkomanii wśród nieletnich oraz o okrucieństwie wobec zwierząt, przypominającym metody stosowane w szkołach Hitlerjugend. Nic dziwnego, że człowiek w naszym stuleciu zamanifestował okrucieństwo, które szczyty swe osiągnęło w ludobójstwach, masowych torturach w obozach koncentracyjnych i jenieckich, katowniach gestapo itp.

Zanik zdrowego rozsądku ludzkości wyraża się także w nasileniu okrucieństwa wobec zwierząt hodowlanych, wolno żyjących, domowych oraz wobec uciążliwych gryzoni, jak myszy czy szczury, narażanych przez człowieka na niewystowione męki konania, wywołanego truciznami powszechnie stosowanymi wobec plagi szczurów, zamiast humanitarnego, a więc godnego człowieka, zastosowania środków antykoncepcyjnych dla tych szybko rozmnażających się gryzoni. Dodajmy, że zwierzęta hodowlane, czy inne, użytkowe, utrzymywane na poziomie wysokich progów stresowych na skutek niehumanitarnego obchodzenia się z nimi, męczone przed śmiercią itp., wytwarzają w swych organizmach rodzaj „toksyn śmierci” – tkanki ich nasycane są szkodliwymi produktami wzmożonej i zaburzonej stresem przemiany materii, które często nie są w porę z organizmu usuwane. Łatwo więc wyobrazić sobie, że mięso z zawartością tych toksyn nie może być dla człowieka pożywieniem zdrowym. Myśliwi, zwłaszcza w krajach egzotycznych, znają dobrze gatunki zwierząt, których upolowanie po zbyt długim pościgu traci sens, ponieważ ich mięso staje się niejadalne, właśnie na skutek tych samych przyczyn. I nie sądźmy przy tym, że pojęcie „stresu psychicznego” właściwe jest tylko człowiekowi. Oto najpotężniejsze z naszych zwierząt – mocarny żubr – bywa, że pada „rażony gromem”… zawału serca, gdy w celu przetransportowania wpędza się go do specjalnie przygotowanej skrzyni-klatki. Komentarz chyba zbyteczny…

Leave a Reply