Wysiłek zdobywania wiedzy

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Rola, którą społeczeństwa wyznaczają medycynie w przebudowie świata na lepszy, wymaga od lekarzy szczególnego udziału. Dlatego adepci medycyny już w czasie studiów powinni krystalizować swoje zainteresowania specjalistyczne, ale i zarazem uzupełniać luki w swym ogólnym wykształceniu w dziedzinach filozofii, socjologii, psychologii oraz innych nauk humanistycznych i technicznych, po to, aby móc rozwijać swą osobowość wszechstronnie. To zaś niewątpliwie ułatwi im w życiu zawodowym przyjmowanie właściwej postawy lekarza współczesnego i lekarza jutra.

Przy tym wysiłku zdobywania wiedzy o świecie zewnętrznym nie należy jednak zapominać o wiedzy najtrudniejszej, czyli wiedzy o sobie samym… Poznanie samego siebie to wyższy stopień rozwoju jednostki, który pozwala sprawniej chronić zarówno siebie, jak i grupę społeczną przed zagrożeniami i szkodliwościami środowiska, skuteczniej podejmować działalność twórczą dla społecznego dobra.

Praca naukowa, podobnie jak praca artysty, opiera się na twórczej wyobraźni. A twórcza wyobraźnia może się narodzić w każdym zakątku naszego kraju – po wsiach i miasteczkach. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że w atmosferze wolnej od zanieczyszczeń ubocznymi produktami komunikacji, przemysłu i urbanizacji ludzkie mózgi są sprawniejsze zarówno w sensie intelektualnym, jak i emocjonalnym. Słusznie więc wspomniany już prof. W. Drabikowski domaga się wyłamania „…spod presji resortowych instytutów, które uzurpują sobie patent wyłączności na naukowość”. Słusznie też krytykowało się i krytykuje formę niemalże „kupowania” wartości naukowych za pieniądze w wyniku wypaczonych praktyk różnych „zamówień”, „problemów węzłowych” itp.

Leave a Reply