Walory widzy zdroworozsądkowej

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Chociaż dzisiaj nauka umożliwia nam eksplorację kosmosu, przywiodła nas na skraj przepaści. Aby mogła się stać współczesną „arką Noego”, musi ulec istotnym przeobrażeniom, sięgając także do swych zdrowych źródeł, w których wciąż żywe Idee mają charakter ponadczasowy, a więc są pożądane także dla współczesności.

Prof. R. Manteuffel („Problemy”, 1983, nr 6) akcentuje walory wiedzy zdroworozsądkowej, ale i ona nie wystarczy. Wiemy, że Platońskie sacrum – triada: Prawda – Piękno – Dobro, czyli Harmonia jest właśnie sacrum ponadczasowym. Skoro jednak dzisiaj my, duchowo skarlali spadkobiercy kultury greckiej, zabrnęliśmy w antynomię Platońskiej triady, czyli w Fałsz, Brzydotę i Zło, powinniśmy, poza wszystkim innym, częściej odwoływać się do zdrowego rozsądku.

Jednakże świat staje się z każdym dniem nowszy i w tym nowatorstwie tkwi potęga twórczego humanizmu. Nowością jest też zmiana rytmu życia i to, że postęp techniczny pozwala nam poznawać nawet najbardziej odległe narody świata, co stwarza warunki do rozwijania egalitaryzmu społecznego i biologicznego, sprzyja traktowaniu wszystkich ludzi jak naszych braci. Międzyludzka więź, która niegdyś obejmowała tylko małe grupy społeczne, zacieśnia się coraz bardziej i przybiera charakter uniwersalny. Pozwala to budować dobrą wizję przyszłości – wizję pokojowego współżycia narodów, kiedy to cierpienia i choroby wywoływane działalnością techniczną oraz przemysłowo-zbrojeniową będą się stopniowo zmniejszać, aż może zanikną zupełnie.

W tym dziele nie może zabraknąć medycyny i jej aktywnego udziału, medycyny, która nie jest „królową nauk”, lecz niewątpliwie jest ich „szarą eminencją”, o której rady zabiega zarówno „król”, jak I jego ambasador czy ubożuchny poddany.

Leave a Reply