Uzdrawiająca glinka

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Jeszcze trzy lata temu, glince nie przypisywano żadnych właściwości leczniczych. Oczywiście, byli ludzie, którzy korzystali z jej dobrodziejstw „od zawsze”, przez wiele lat. Wiedzę o tym leku zachowywali jednak dla siebie i nie wychodziła ona poza granice danego regionu. Być może, ludzie ją posiadający nie mieli śmiałości upubliczniać i rozpowszechniać informacji o „błocie” jako leku alternatywnym. W Maroku, gdzie się urodziłem, stosujemy podobne prymitywne środki lecznicze i nie dzielimy się wiedzą o ich działaniu. Wychodzimy bowiem z założenia, że nie zostałyby zaakceptowane przez współczesny, „nowoczesny” świat.

Dopóki nie poddaliśmy się presji nowoczesnej medycyny, każde dziecko wiedziało, w jaki sposób powstrzymać krwawienie powstałe na skutek zranienia w lesie. Z czasem jednak, wymieniliśmy stare na nowe. Któż mógł kiedyś przypuszczać, że to, co nowoczesne jest niemal zawsze pełne substancji chemicznych obcych dla organizmu i z tego powodu często szkodliwych dla zdrowia. Niektórzy intuicyjnie wyczuwali związane z tym ryzyko, a mimo to poddawali się presji. Nowoczesny sposób leczenia wydaje się wręcz arogancko czysty i szybki w porównaniu z prymitywnymi metodami, działającymi wolniej i wymagającymi uwagi oraz wiedzy ze strony pacjenta. Medycyna naturalna koncentruje się bowiem na całej osobie, angażuje pacjenta. Nie może on po prostu leżeć i odpoczywać, czekając, aż konieczne działania podejmą za niego inni.

Musi aktywnie uczestniczyć w leczeniu, musi podejmować decyzje. Powinien dokonywać wyboru lekarstwa, a to wymaga samodzielnego myślenia. Natomiast nowoczesna medycyna zwalnia pacjenta z myślenia – pozwala on, by myśleli za niego inni. A jest to sytuacja bardzo nie sprzyjająca leczeniu, gdyż pacjent traci w ten sposób nawet najbardziej ogólne pojęcie o leku i terapii. Strach przed wyborem, którego należy dokonać podczas leczenia, staje się coraz głębszy i głębszy, aż przeradza się w przekonanie, że najlepszym i najskuteczniejszym sposobem leczenia jest ten nowoczesny, niemal natychmiast reagujący na ludzkie dolegliwości. „Jeśli zrobiono to przez i dla ludzi” – myślimy – „jeśli używają tego miliony na całym świecie, to jest dobre także dla mnie. Gdyby było szkodliwe, szkodziłoby wszystkim. Dlaczego miałbym być wyjątkiem?”.

Leave a Reply