Umiarkowany optymizm

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Już teraz jednak istnieją podstawy do umiarkowanego optymizmu. Należy się spodziewać, że immunolodzy zrealizują swe koncepcje szczepionek przeciwnowotworowych i przeciwbiataczkowych. Rozmaite warianty immunologicznych metod leczenia są aktualnie przedmiotem i tematem wielu prac w kraju i na świecie. Chociaż – na naszych oczach – przybył immunologii nowy, potężny i tajemniczy przeciwnik, jakim jest AIDS (nabyty zespół braku odporności), który być może stanie się dla nauki wyzwaniem jeszcze trudniejszym niż choroby nowotworowe.

Wiele nowych koncepcji leczniczych wypracowuje farmakologia, wzbogacając współczesny arsenał leków przeciwbiataczkowych. Przyszłość pokaże, czy, jak insulina w cukrzycy, spełniać będą one swą rolę w białaczkach. Ostatnio (koniec 1984 r.) doniesiono o „złamaniu” kodu genetycznego limfocytu T w części sterującej prawidłową czynnością receptora tej komórki.

Jednak w skali większej, w skali medycyny społecznej, należy dążyć do profilaktyki, wyrażonej powołaniem banku czynników zagrożenia białaczką, co jeden z nas, razem ze współpracownikiem dr. A. Kwiatkowskim, już zainicjował. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że pozwoli to ludzi z dostrzeżonymi znacznikami ryzyka ochronić przed narażeniem na dodatkowe działanie leukozogenne, często przypadkowe lub związane z charakterem pracy, które w określonych warunkach mogą spełnić rolę przysłowiowej „kropli” przepełniającej miarkę. Podobnie eliminujemy ze środowiska pracy ludzi ze znamionami tzw. stanów przed białaczko wych. Określa się je, badając u osób narażonych na leukozogeny (np. pracownicy zakładów rtg) aktywność alkalicznych fosfataz w leukocytach.

Nasz Nieformalny Zespól Profilaktyki Ekologicznej ściśle współpracował z Instytutem Hematologii w Moskwie, jak i z The Society for Environmental Geochemistry and Health oraz International Ass. of Bioinorganic Scientists przy Narodowym Instytucie Raka w USA. Również te instytucje medyczne reprezentują pogląd, że białaczki stanowią odpowiedź organizmu na rozliczne i wciąż inne, zmienne czynniki, często nieświadomie wprowadzane do środowiska.

Leave a Reply