Stężenie Fe w organizmie

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Stężenie Fe w organizmie nie przekracza poziomu wagowego jednej części na 10 000. Tymczasem z danych Petera Ożorjo (WHO) w krajach rozwijających się aż 230 min kobiet cierpi na choroby wskutek niedoboru żelaza. Erica Royston wykazała niedobór Fe u 2/3 badanej populacji kobiet ciężarnych.

Ludzi zainteresowanych nowym ładem w trzecim tysiącleciu najwyższym niepokojem musi napawać fakt, że kobiety w krajach rozwijających się mają 2-krotnie więcej dzieci niż w krajach uprzemysłowionych. W krajach trzeciego świata co 6 kobieta w wieku lat 15-49 jest w ciąży, zaś w krajach wysoko rozwiniętych – co siedemnasta. Przy czym, powiedzmy od razu, np. spośród 15 min ciężarnych w Afryce, 63% cierpi na niedokrwi- stość. Można przewidywać, że osobnicy zrodzeni z anemicznych matek prawdopodobnie będą wykazywać dewiacje psychiczne.

A problem ten również dotyczy krajów rozwiniętych. Oto w USA, jak donosi Constancis Emley (Prevention, 1973, nr 4), ponad 100 tys. dzieci amerykańskich ginie w różnych tragicznych sytuacjach (w tym także w wypadkach drogowych – osłabienie uwagi itp.), w czym dużą rolę odgrywa niedobór żelaza u matek, a co za tym idzie – u płodów i później u dzieci. W Filadelfii w grupie 2,5 tys. czteroletnich dzieci aż 14% miało poziom żelaza niższy od normy. D. Howell wykazał też, testami psychologicznymi, że dzieci z niedoborem żelaza wykazują obniżenie zdolności uczenia się.

U nas w kraju bezskutecznie zabiega, napotykając opory decydentów, o podniesienie poziomu żelaza w naszej populacji, prof. H. Rafalski. Do pierwiastków życia, których niedobór wyzwala ciężkie uszkodzenia mózgu tak w życiu płodowym, jak w dzieciństwie, należy jod. Wiadomo bowiem, że w przestrzeniach geograficznych, gdzie powstają endemiczne wola połączone z kretynizmem, przyczyną choroby był niedobór jodu u kobiet ciężarnych, uwarunkowany ekologicznie. Obecnie problem ten rozwiązywany jest łatwo przez dodawanie jodu do soli kuchennej, gleby czy wody, w sposób regulowany pragmatycznymi przepisami.

Leave a Reply