Sól kamienna

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Sól kamienna (potocznie zwana kuchenną) oczywiście nie jest biometalem, ale omawiamy ją w tym miejscu dlatego, że jest naturalnym rezerwuarem właściwie wszystkich niezbędnych dla organizmu biopierwiastków. Mamy na myśli jednak nie sól chemicznie oczyszczoną do prawie czystego NaCI (chlorku sodowego), lecz sól kamienną lub morską w postaci naturalnej.

Rola i znaczenie tej soli okażą się oczywiste, gdy uświadomimy sobie jej pochodzenie. W rozdziale I, omawiając hydrosferę, wspominaliśmy, jaki jest skład wody morskiej. Złoża soli kopalnej (kamiennej) są pozostałościami wód morskich, ponieważ, jak wiadomo, w przeszłości geologicznej Ziemi morza i lądy często zmieniały swe granice. Sól kamienna to wynik długotrwałych procesów, które w efekcie doprowadziły do „odparowania” części wód mórz uwięzionych w głębi ziemi i wykrystalizowania się w złoża soli.

Wiemy, że nie tylko w Polsce, ale w wielu rejonach dawnego świata sól była substancją niezwykle cenną: pełniła nawet oprócz złota, a pewnie wcześniej niż złoto, rolą pieniądza, szczególnie na terenach, gdzie z oczywistych względów występowanie soli było znikome lub żadne. Ludzie, zapewne nieświadomi jej roli fizjologicznej, uważali ją za substancję szczególnie cenną i pożądaną, odczuwając instynktownie zapotrzebowanie organizmu na wiele składników, ujawniających się w potęgowaniu walorów smakowych soli. Przywołać tu można starożytną metaforę „sól ziemi”, jaką określano ludzi wybranych i obdarzonych charyzmatem: świadczy ona wymownie, jak bardzo ceniono sól.

Leave a Reply