Sól kamienna cz. III

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Już choćby te proste obserwacje empiryczne upoważniają nas do postawienia pytania, na czym polegają te szczególne właściwości soli kamiennej. Dzięki współczesnej wiedzy i chemii bionieorganicznej wiemy już, jaka jest odpowiedź. Sól ta bowiem zawiera zestaw biopierwiastków koniecznych dla organizmu, posiadając także – właśnie w komplecie – własności zapobiegawczego oddziaływania na czynniki chorobotwórcze, neutralizując zwłaszcza rozwój grzybów niedoskonałych, a więc i mikotoksyny, a wśród nich rakotwórcze aflatoksyny, jak też różnego rodzaju bakterii gnilnych.

W dostępnych materiałach, sięgających bardzo odległych czasów, nigdzie nie spotyka się wzmianek, jakoby sól naturalna wywoływała jakieś negatywne reakcje u zwierząt czy ludzi. Także współczesna oryginalna monografia „Dwa światy” autorstwa Piotra Płatka, związana z tysiącleciem kopalni soli w Wieliczce (wyd. przez Polish Alliance Press LTD w Toronto w 1980 r.) w żadnym miejscu o niczym takim nie wzmiankuje, choć w rozlicznych przytaczanych legendach, baśniach i podaniach ślad takich negatywnych oddziaływań z pewnością zostałby zanotowany w tradycji i pamięci pokoleń wielickich górników. Wręcz przeciwnie – np. w jednej z miniaturek pt. „Turówka” znajdujemy pointę: „Więc poszliśmy razem z Zosią i idziemy, aż do szybu na Turówce po sól życia…” (s. 45).

Z zarysowaną powyżej wiedzą empiryczną obecna wiedza naukowa jest zgodna. Wyniki badań z tej dziedziny zostały przedstawione m.in. na sesjach naukowych Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego PAN w Krakowie w grudniu 1978 i w marcu 1979 r.

Leave a Reply