Selen – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Jedną z chorób powstających na skutek deficytu soli selenu i molibdenu w glebie i trofice jest choroba Ketschan, objawiająca się u zwierząt jako tzw. choroba białych mięśni, a u ludzi – zawałami serca. Ta choroba występowała endemicznie w jednej z prowincji Chin. Gdy niedobór selenu uzupełniono w glebie odpowiednim nawożeniem, a także wzbogacono nim paszę oraz pożywienie ludzi, endemia znikła.

Nieformalny Zespół Ekologicznej Profilaktyki wypracował sposób neutralizacji aflatoksyny przez selen, co potwierdzili Grant i wsp. W Klinice Psychiatrycznej AM w Krakowie zespół prof. Szymusika badał robotników narażonych na działanie par rtęci. U ponad 60% badanych stwierdzono zmiany patologiczne, w tym u 46% zespół neurasteniczny. Otóż przed szkodliwym działaniem rtęci i jej związków chroni selen, normalizujący układ immunologiczny człowieka, a przez to skuteczny także w leczeniu reumatycznego zapalenia stawów, stwardnienia rozsianego i innych chorób. Wody mineralne z Buska i Swoszowic, zawierają selen, skutecznie leczą zatrucia rtęcią. Bogate w ten biopierwiastek są kukurydza, otręby, drożdże piwne. Ale wytrącają selen z organizmu – cukier, sacharyna, miód… Toteż powyższe produkty należy spożywać bez cukru.

W czasach, kiedy kiłę leczono maściami rtęciowymi, częste było zjawisko wyjeżdżania „do wód” możnowładców tkniętych tę „dworskę chorobą”. Szczególną estymą cieszyły się Swoszowice. Stefan Batory często zajeżdżał tam ze swoim dworem, by korzystać z tych wód o leczniczych właściwościach. Po kuracji wodami król i dworzanie czuli się znacznie lepiej, ale po pewnym czasie choroba powracała. W świetle współczesnych badań nad biopierwiastkami wiemy, że bogata w selen jest woda swoszowicka. Jako pierwszy zwrócił na to uwagę jeden z piszących te słowa oraz dr Zielonka – stwierdzając, że działała korzystnie na samopoczucie chorych przytrutych rtęciowymi wcierkami.

Leave a Reply