Psychosomatyczna jedność człowieka

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Jesteśmy przekonani, że medycyna przyszłości będzie – wraz z innymi dziedzinami – prawdziwą nauczycielką życia w zdrowiu, które jest pierwszym warunkiem dążenia do szczęścia tak jednostki, jak i całego rodzaju ludzkiego, a więc i życia w pokoju. Do tego jednak niezbędne jest dokonanie rewolucji naukowo-humanistycznej, pobudzenie i pogłębienie sumienia ekologicznego całej społeczności globalnej, znaczne rozszerzenie i pogłębienie etycznego i bioetycznego rozwoju ludzkości, aby gigantyczne środki nauki i techniki oraz bogactwo materialne ludzkości służyły wyłącznie dobru, osiąganemu przez prawdę i piękno.

Z konieczności opuściliśmy w tej publikacji wiele różnych innych jeszcze aspektów zdrowia społecznego oraz zagadnień terapeutycznych, jak np. z dziedziny umownie nazwanej hasłem „sojusz medycyny ze sztuką’’. Informacje w tym zakresie znajdzie Czytelnik m.in. w zamieszczonym na końcu wykazie wybranego piśmiennictwa. W przyszłości – być może – nie omówione w tej książce zagadnienia staną się tematem osobnej publikacji.

Psychosomatyczna jedność człowieka, jedność wszechrzeczy, czyli wszechzwiązek zjawisk, nierozerwalny związek człowieka z biosferą i jedność wszelkiego życia na Ziemi, związek człowieka z kosmosem i całą geosferą oraz ekologizm oparty na systemowej filozofii człowieka i przyrody – stanowiły główne przesłanki i zasady naszych przemyśleń.

Znajdując się u progu nowego czasu i u progu medycyny jutra dajemy wyraz optymistycznemu przekonaniu – mimo ogromu zagrożeń – że wszystko zależy od nas samych.

Każda więc jednostka ludzka, każda społeczność, ludzkość wreszcie winna wziąć, i dzierżyć mocno, swój los w swoich własnych rękach. A do tego potrzebne są dwie rzeczy: etyka oraz zdrowie psychiczne i fizyczne. Lecz te sprzężone ze sobą wartości mogą istnieć tylko pod warunkiem równowagi człowieka z biosferą. Wszystko inne – mamy przecież do dyspozycji.

Zdrowie, szczęście, przetrwanie i trwanie jednostki i ludzkości zależą od ochrony przyrody, a więc i od każdego z nas z osobna, a jej wytyczne znajdują swój wyraz w ekologizmie, będącym w istocie współczesnym humanizmem.

Leave a Reply