Psychoneuroimmunologia

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Spora liczba zaburzeń homeostazy organizmu, powodująca utratę subiektywnego poczucia pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, a także schorzenia organiczno-funkcjonalne, choroby nowotworowe, krążeniowe i wiele innych wynika z zawyżonych ponad możliwości adaptacji „progów stresowych”. Winę za to ponosi kierunek rozwojowy naszej cywilizacji, ale mają na to wpływ również czynniki środowiskowe istniejące w psychosferze.

Szkoła psychosomatyczna Solomona uczy obecnie, że stres powoduje porażenie układu immunologicznego, a wówczas rakotwórcze wirusy łatwiej przenikają do komórek organizmu. Stwierdzono też, że nawet niewielki stres powoduje zmniejszenie stężenia magnezu we krwi. Rolę czynników psychicznych w sytuacji odpornościowej podkreśla prof. Robert A. Good. Bodźce typu depresji, lęku, itp. zmieniają odporność na infekcje, stany alergii, a nawet nowotwory. Stan psychiczny i przeżycia stresowe zmieniają środowisko hormonalne organizmu, co wpływa na sytuację odpornościową. Stres wyzwala inwolucję grasicy oraz zmiany w morfologicznej strukturze tkanki limfocytów.

Marsch i Rasmusen (1960) stwierdzili u myszy poddanych typowemu zespołowi stresowemu (wstrząsy elektryczne lub unieruchomienie) przerost nadnerczy, inwolucję grasicy, leukocytopenię i obniżenie wielkości śledziony.

George Freeman Solomon badał wpływ emocjonalnych i osobowościowych czynników w powstawaniu i przebiegu chorób autoimmunologicz- nych. Pacjentów z emocjonalną dekompensacją charakteryzuje szybka progresja choroby. Ośrodkowy układ nerwowy wywiera wpływ na zmiany odpowiedzi immunologicznej organizmu regulowane przez podwzgórze. Związki takie dostrzegli i opisali również Khayetsky i wsp., Stein i wsp. (1976) oraz Bernard Foks, Burian. N. R. Hall, A. L. Goldstein, Simonton i wielu innych.

W wypadku białaczek ludzie chorujący mają inny behavior – charakteryzuje ich nierówność nastrojów – od agresji po depresję i odwrotnie. Występuje u nich ponadto niedobór litu w układzie limbicznym, który steruje naszym życiem emocjonalnym. Nie znamy jeszcze jasnych, pełnych łańcuchów przyczynowych w zależności: stan emocjonalny – układ immunologiczny – nowotwory i inne choroby cywilizacyjne. Mimo to ingerencja w ten nie rozpoznany jeszcze układ, w jednym jego ogniwie, jakim jest „poziom biopierwiastków”, daje skutki pozytywne, co powinno być na razie wystarczającą i jakże cenną wskazówką praktyczną dla lekarza.

Leave a Reply