Promieniowanie jonizujące

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Siłownie jądrowe mają to do siebie, że od czasu do czasu zdarzają się w nich awarie. Zdrowie i życie okolicznej ludności jest wtedy zagrożone. Siłownie takie będziemy mieii również w Polsce. Promieniowania jonizującego bardzo trudno się pozbyć. Podobnie wybuchy nuklearne i opady radioaktywne grożą straszliwymi konsekwencjami dla pokoleń nawet tych ludzi, którzy przeżyją wybuch, ale u których zaburzone funkcje, szczególnie mózgu, staną się nieszczęściem całego ich życia, nie mówiąc już o trudnych do przewidzenia, ale niewątpliwie realnych, zaburzeniach mutacyjno- -genetycznych do wygaśnięcia gatunku ludzkiego włącznie.

Mimo że promieniowanie jonizujące – nawet w najmniejszych dawkach – powoduje rozległe zaburzenia w całym ludzkim ustroju (w szczególności w strukturze komórek), można się do pewnego stopnia uodpornić na jego działanie. Tę odporność wydatnie podnoszą niektóre pokarmy.

Wielu ludzi w gruncie rzeczy wcaie nie ucierpiało na skutek atomowego wybuchu w Hiroszimie (żyją do dziś w pełnym zdrowiu), gdyż w tym czasie odpowiednio się odżywiali (oczywiście nieświadomie), spożywając w szczególności dużo soli i potraw z wodorostów morskich. Przykładem są tu pacjenci i personel jednego ze szpitala dla biednych na peryferiach Hiroszimy. Jeden z tych lekarzy gościł nawet w 1984 r. w Polsce i udzielał na ten temat wywiadów prasowych. Dieta, którą proponują właśnie Japończycy na wypadek awarii reaktora atomowego, pokrywa się z dietą, którą ówcześni pacjenci tego szpitala i jego personel stosowali.

Leave a Reply