Profilaktyka – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

W świecie lekarskim problem profilaktyki ekologicznej był dotąd bardzo niepopularny, czego skutki widzimy do dzisiaj, właśnie w postaci niepokojącego i stałego wzrostu liczby chorób cywilizacyjnych.

Dążeniem medycyny w naszych czasach powinno być – skrajnie ujmując – doprowadzenie do tego, by lekarze stracili… rację bytu. Ujmując to jaśniej: prawdziwym sukcesem medycyny u progu XXI wieku byłyby nie tylko dalsze sukcesy w leczeniu nowotworów, chorób układu krążenia i innych plag współczesności, ale zanik tych chorób. Niestety, medycyna poczuwa się do odpowiedzialności jedynie za postęp w wykrywaniu i leczeniu coraz to nowych chorób, trapiących ludzkość nie mniej dotkliwie niż kiedyś gruźlica, malaria czy różne „zarazy”: deklaruje zaś bezradność, a czasem nawet obojętność, wobec dalekosiężnej potrzeby profilaktyki, a zwłaszcza wobec ochrony przyszłych pokoleń przed degeneracją.

Większość najczęstszych chorób trapiących współczesngo człowieka, z którymi medycyna radzi sobie w zadowalającym stopniu (największy lęk spośród nich wywołują nowotwory, ale groźnych chorób cywilizacyjnych jest więcej), ma podłoże ekologiczne. Jeżeli organizm ma należycie funkcjonujący układ immunologiczny, a ze środowiska nie oddziałują na niego żadne czynniki zakłócające homeostazę, to praktycznie nie grozi mu przedwczesny zgon. Oznacza to, że najskuteczniejsza dalekosiężna profilaktyka polega na utrzymywaniu i podtrzymywaniu naturalnej obronności organizmu oraz na utrzymywaniu środowiska w takim stanie, aby nie oddziaływało chorobotwórczo (np. przez skażenie toksynami) na organizm.

Medycyna współczesna powinna być jednakowo zainteresowana utrzymywaniem człowieka w zdrowiu, jak leczeniem już chorego. Zarówno w przypadku badań profilaktycznych, jak i w przypadku leczenia, powinna zajmować się nie tylko stanem organizmu, ale również jego związkami z otoczeniem w miejscu zamieszkania i pracy, pożywieniem, wodą, powietrzem, stanem gleb, wszystkimi czynnikami, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Można przecież – współczesna wiedza na to pozwala – coraz skuteczniej ingerować w środowisko w celu neutralizacji różnych toksyn, sztucznie uzupełniać brakujące biopierwiastki w organizmie, można w końcu poprawić funkcjonowanie układu immunologicznego, a z czasem te możliwości zapewne znacznie wzrosną.

Leave a Reply