Prawo godnej śmierci

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Na całym świecie nabrzmiewa problem postawy człowieka wobec śmierci. Ale wiedza o śmierci i umieraniu jest jeszcze w zalążku. Człowiek zdrowy, normalny, rozwijający się zgodnie z kodem genetycznym, nie zadaje sobie sam śmierci, chyba że w sytuacjach, gdy narażone jest życie innych. W takich szczególnych przypadkach istnieją bowiem wartości wyższe niż życie własne. Przykładów takich sytuacji dostarczyła historia konspiracji antyhitlerowskiej i II wojna światowa. Poza tym samobójstwo, zwłaszcza osobnika nieletniego – podobnie jak formy samobójstw całych populacji – należą już do kategorii patologii społecznej lub psychicznej. Samobójcza zagłada termonuklearna, jak i wojny, także należą więc do kategorii chorób, które dziś wydają się nieuleczalne na miarę chorób nowotworowych. A powiedzmy od razu, że dla społeczności pokój jest tym, czym dla poszczególnej osoby ludzkiej jest zdrowie. Zatem obowiązkiem każdego zdroworozsądkowo myślącego człowieka jest poszukiwanie wszelkich, w tym ekologicznych uwarunkowań tej patologii psychospołecznej.

Każdy człowiek powinien być wychowywany i przygotowywany do odejścia: jego postawa wobec śmierci własnej tak czy inaczej jest miarą i wyrazem jego kultury oraz dojrzałości życiowej. Ludzie z pewnością mogliby być dla siebie życzliwsi, gdyby umieli na siebie spojrzeć przez pryzmat nieuchronnego przemijania.

Leave a Reply