Powszechność zagrożeń i zatruć mózgów

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Zjawiska środowiskowych uszkodzeń mózgu ogarniają cały świat. WHO w raporcie z 11 listopada 1974 r. (Press Relase WHO/40) donosiła, że w 1974 r. zanotowano na świecie 40 min chorych z powodu ciężkich zaburzeń psychicznych, którzy nie byli leczeni. Eksperci stwierdzają, że choroby psychiczne stanowią jeden z najpoważniejszych czynników zagrażających zdrowiu ludzi świata tak w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych. W ten sposób zamyka się błędne kolo, przybliżające katastroficzną wizję zagłady świata.

Wielkim zagrożeniem mózgu i ludzkości są choroby depresyjne. Według danych WHO (.Press Relase WHO, 1975) depresje pojawiają się coraz częściej. Stwierdzono, że obecnie cierpi na ich skutki 3% całej międzynarodowej społeczności. Wedle badań N. Sartoriusa ok. 100 min ludzi na świecie przejawia klinicznie rozpoznawalną depresję, która może być złagodzona przez odpowiednie działanie lecznicze. Autor ten zakłada, że przypadki zaburzeń depresyjnych będą się we współczesnym świecie pojawiać coraz częściej. Ich rozwojowi sprzyjają warunki naszej cywilizacji, a głównie gwałtowne zmiany zachodzące w środowisku psychospołecznym.

Pojawienie się w krajach wysoko cywilizowanch, zwłaszcza po II wojnie światowej, coraz częstszych zaburzeń czynności mózgu jest szczególnie niepokojące. Według J. Indulskiego i J. Lechowskiego co ósmy obywatel USA szuka pomocy u psychiatry, co jakby nie patrząc, niezależnie od „mody”, świadczy o poczuciu niesprawności psychicznej. Najczęściej występują nerwice. Niedorozwój umysłowy sięga 15%, psychozy 9%, wypadki pourazowe 1% populacji. WHO podaje, że w krajach europejskich 5-10% ludzi w ciągu roku wymaga pomocy psychiatrycznej.

Leave a Reply