Powstawanie białaczek

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Teorię proliferacyjną stworzył w ubiegłym wieku Virchow. I od jego czasów lekarze atakują nowotwory lancetem, lampą rtg, bombą kobaltową, antybiotykami itp. – z wiadomym efektem. Powiedzieliśmy już, że w odniesieniu do białaczki patologia komórkowa nie przyniosła rozwiązania problemu. Dziś już wiemy, i mamy dowody, że białaczki przewlekłe znamionuje akumulacja komórek z powodu zaburzeń w eliminowaniu ich z ustroju, gdy są zużyte, o czym powiedzieliśmy wcześniej. Akumulacja staje się przeto objawem zasadniczym i pierwotnym, a proliferacja – wtórnym, choć łatwiej dostrzegalnym makroskopowo.

Spróbujmy przybliżyć Czytelnikowi sam proces powstawania białaczki. Przedtem powiedzmy na wstępie, że czynnik rodzinno-dziedziczny nie odgrywa takiej roli, jak sądzono niegdyś. Już od pół wieku wiemy, że mięsaki i białaczki kur są chorobami wiruso- wo-zakaźnymi. I dopiero stosunkowo niedawno odkrycie to przyniosło nagrodę Nobla sędziwemu profesorowi Rousowi. Wirusowo-zakaźną naturę mają białaczki zwierząt doświadczalnych, jak też wolno żyjących myszy, szczurów, a zapewne i innych gryzoni, oraz psów, kotów, bydła itp. I byłoby chyba zbytnią zarozumiałością przypuszczać, że my, ludzie, wolni jesteśmy od onkogenezy wirusowej.

Oto dr D. Burkitt odkrył na terenie Ugandy, w określonych warunkach ekologicznych, sprzyjających rozwojowi pewnego komara, szczególną postać nowotworu u murzyńskich dzieci. Wiemy obecnie, że ten nowotwór wywoływany jest przez 3, ściśle określone, gatunki wirusów, przenoszo- nych właśnie za pośrednictwem ukłucia komara. Okazuje się także, że pojedyncze przypadki tych nowotworów spostrzega się już coraz częściej w obu Amerykach i w Europie. Wirusy onkogenne (rakotwórcze) istnieją w ustrojach żywych, a więc i w człowieku, często w stanie utajenia. Są to wirusy zawierające cząsteczkę RNA.

Leave a Reply