Potencjalne możliwości naszego kraju

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Znaleźliśmy się w paradoksalnej sytuacji. Nauka – z założenia służąca ułatwianiu życia człowiekowi, a więc temu, co jest dobre – w wielu wypadkach stała się celem samym w sobie. Taka „nauka dla nauki”, jak „sztuka dla sztuki”, zatraciła swój pierwotny sens, a także swój ethos. I zgodnie z zasadami marketingu służy więc temu, kto lepiej zapłaci, a więc np. producentom środków masowej zagłady. I tu również istnieje tzw. dylemat uczonych.

Niestety, pracownicy nauki, nie umiejąc często przekroczyć ograniczeń swych specjalistycznych dziedzin, po dziś dzień nie potrafią rozwiązać tego dylematu odpowiedzialności uczonych za to, jaki użytek robią z ich odkryć praktycy – np. politycy, militaryści, ekonomiści, technicy, lekarze, producenci żywności i inni, którzy widzą w nauce wyłącznie instrument do osiągania swoich własnych celów, jakże często nie koordynowanych z rzeczywistymi – nadrzędnymi celami ogółu. Tymczasem nauka powinna służyć wyłącznie jako środek do celu, jakim jest poszukiwanie prawdy o losie oraz przyszłej drodze człowieka, który jest obdarzony świadomością, jako cząstka biosfery.

Potencjalne możliwości naszego kraju napawają optymizmem, pesymizmem zaś – Ich praktyczne wykorzystanie. Brak wyobraźni decydentów służby zdrowia może nas doprowadzić do katastrofy zdrowotnej i ekologicznej: np. zupełnie niepojęte jest, dlaczego nie istnieje obowiązkowe określanie grupy krwi człowieka I dlaczego grupa krwi obywatela nie jest zapisywana w jego dowodzie osobistym lub też – bardziej trwale – np. na bransolecie itp.

Dodajmy na koniec informację, która bardzo poglądowo wykaże, jaki jest stan naszego społecznego zdrowia. Otóż – według porównywalnych danych GUS – straty ekonomiczne wynikające z absencji chorobowej w zakładach pracy były w latach 1980-1981 większe niż te, które spowodowane były przez strajki…

Leave a Reply