Potęgowanie funkcji układu immunologicznego

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Każda choroba nowotworowa jest więc zespołem polietiologicznym (wie- loprzyczynowym), a w jej powstaniu odgrywają rolę czynniki natury wirusowej, predyspozycja genetyczna oraz czynniki środowiskowe, które łącznie ujawniają się w stanie układu immunologicznego. Czynników zapobiegających znamy właściwie niewiele, bo cały dotychczasowy wysiłek badawczy skierowany był raczej na wykrywanie i eliminowanie czynników rakotwórczych. To oczywiście ważne, ale zbyt długo nie doceniano także aspektów obronnych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że do choroby dochodzi wtedy, gdy zostaje zachwiana równowaga między silami obronnymi organizmu a siłami „wroga”. Jedynie to założenie o zachowaniu „równowagi sił” pozwala tłumaczyć wiele niezrozumiałych zjawisk w występowaniu chorób nowotworowych.

Potęgowanie funkcji układu immunologicznego, m.in. przez właściwą podaż magnezu i innych brakujących biopierwiastków, daje bardzo dobre rezultaty, chociaż nie znamy subtelności działania zachodzących tu mechanizmów. Jedno jest więc pewne: największą dotąd szansą skutecznej walki z chorobami nowotworowymi, bez względu na to, w jakich aspektach byśmy je rozpatrywali, jest profilaktyka na rzecz utrzymywania układu immunologicznego w pełnej sprawności. Zarazem jest to najpoważniejsza ze znanych gwarancja niezaistnienia nowotworu – nawet gdy w środowisku istnieję czynniki rakotwórcze.

Zauważmy, że sam układ immunologiczny także z zasady działa prewencyjnie, profilaktycznie, przedstawiając sobą znakomity przykład mądrości i ekonomiki ewolucji. Życie biologiczne samo, może przed miliardami lat, „odkryło”, że najlepszym, najbardziej ekonomicznym środkiem zachowania życia i przetrwania jest prewencja, zapobieganie, profilaktyka już na poziomie komórkowym, czego dowodem są m.in. szczególne właściwości błon komórkowych. A nawet na wyższych poziomach organizacji znajdujemy ślady tej zasady: mimikra, ucieczka, odstraszanie w różnych formach. Również w dziedzinie etologii system zrytualizowanych gestów i sygnałów informacyjnych osobnik – osobnik – populacja służy w istocie temu samemu – przede wszystkim zapobieganiu. Toteż dla filozofii profilaktyki w skali makro istnieje mocne, niepodważalne doświadczenie ewolucji organizmów, a nie tylko argument natury czysto rozumowej czy zdroworozsądkowej.

Leave a Reply