Pojęcie choroby

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

„Choroba” natomiast to obiektywnie stwierdzalny (za pomocą coraz lepszych metod diagnostycznych) stan uszkodzenia struktury lub funkcji narządu albo zespołu narządów, nieproporcjonalny do wieku danej osoby czy też nie związany z wiekiem osobnika. Zarazem specyficznym stanem, z pewnością sprzyjającym powstaniu tak definiowanej choroby, a nawet w pewnym sensie już „chorobą” samą jako obraz dysfunkcji psychosomatycznych, jest brak subiektywnego poczucia pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej. W tym momencie najłatwiej zrozumieć, dlaczego tzw. stresy wiodą do ciężkich nieraz chorób. Głównym efektem ich działania jest bowiem utrata tego poczucia: jeśli przedłuża się ona w czasie, jeśli staje się sytuacją permanentną lub jest szczególnie drastyczna, tak samo rozprzęga funkcje organizmu – zwłaszcza odpornościowe – jak rzeczywisty, materialny czynnik chorobotwórczy. Wkraczamy tu w nieodgadnione jeszcze tajemnice psychiki ludzkiej, a jak bardzo – niech zaświadczy jeden tylko przykład, wymykający się jak dotąd interpretacji naukowej. Oto człowiekowi wykonano na obu ramionach szczepionkowe badanie odporności. Jednocześnie w stanie lekkiej hipnozy zasugerowano, że na lewym ramieniu będzie odczyn dodatni, a na prawym ujemny. I tak się rzeczywiście stało, chociaż skądinąd wiadomo, że organizm nie może mieć dwóch sprzecznych odczynów równocześnie („Psy- choneuroimmunology”. Praca zbiorowa. E. by R. Ader Acad. Press, 1981).

Z powyższego przeglądu definicji wynika optymistyczny skądinąd pogląd i fakt, że można mieć nawet nieuleczalnie uszkodzony narząd, a mimo to odzyskać subiektywne poczucie zdrowia jako sprawności psychicznej i społecznej, które to poczucie niekiedy przyspiesza gojenie lub leczenie uszkodzonego narządu, jeśli jest to w ogóle możliwe, lub przedłuża pacjentowi życie, co można było niejednokrotnie stwierdzić w praktyce klinicznej b. III Kliniki Chorób Wewnętrznych AM w Krakowie i w krakowskiej Klinice Hematologicznej.

Leave a Reply