Ołowiane zatrucie

Posted by: admin  :  Category: Medyk

W RFN stale się pisze o wysokim stężeniu ołowiu w atmosferze. W Dolnej Saksonii przemysł ołowiowo-cynkowy istnieje już od 500 lat. Jego toksyczne działanie i emisje odbijają się na zdrowiu pracowników oraz ludzi mieszkających w pobliżu zakładów. W latach trzydziestych ciężkie zatrucie ołowiem w Lipsku miało niemal charakter epidemii. Obecnie tak wysokie stężenie ołowiu występuje w okolicach Goslaru. Instytut Ekologii Stosowanej we Friburgu zalecił przesiedlenie 26 tysięcy ludzi oraz usunięcie gleby skażonej ołowiem.

U dzieci charakterystyczną cechą pierwszych objawów zatrucia ołowiem jest nadmierna aktywność ruchowa, niepokój, trudności w koncentracji uwagi, gadulstwo, nadmierne pobudzenie, słaba kontrola impulsów, częste trudności wychowawcze. Szczególnie ostro reagują na zatrucia dzieci mieszkające przy szosach, wobec spalin bezbronne.

Ostatecznym efektem ołowiowego zatrucia dzieci, jeśli jest ono przewlekłe, jest agresywność i opóźnienie rozwoju psychicznego, a w ostrzejszych przypadkach saturnizm – jako zespół ciężkich objawów uszkodzenia mózgu i całego organizmu.

Znamienną współzależność stwierdzono między stopniem twardości wody i stężeniem ołowiu przekraczającym 800 mg/l a opóźnieniem rozwojowym 77 badanych dzieci w wieku 2-6 lat. Stwierdziła to grupa pracowników Uniwersytetu z Glasgow pod kierunkiem A. D. Beattie (Lancet z marca 1975 r.). Autorzy tych badań podjęli więc działania mające na celu zwiększenie stopnia twardości wody wodociągowej przez dodanie soli magnezo- wo-wapniowej dla uzyskania stężeń 2-4 ppm.

I tu zbliżamy się do stwierdzenia faktu, że paradygmat ekologiczny otwiera perspektywy racjonalnej profilaktyki tych stanów chorobowych albo przez eliminowanie trucizn, co jest najbardziej racjonalne, albo przez nasycenie organizmów czynnikami antagonistycznymi wobec trucizn środowiskowych: w przypadku olowicy – przede wszystkim magnezem, wapniem i cynkiem. Jesteśmy bowiem w sytuacji o tyle lepszej niż niegdyś, że posiadamy już poważny zasób wiedzy bionieorganicznej na temat neutralizacji ołowiu i innych toksyn środowiskowych solami magnezowo-wapniowymi.

Leave a Reply