Odżywianie się

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Niejednokrotnie już na kartach tej książki wspominaliśmy o odżywianiu się. Nie możemy tu wchodzić głębiej w ten problem, któremu zresztą poświęcono tak wiele publikacji: niektóre z nich sygnalizujemy w załączonej do książki wybranej literaturze przedmiotu. Prawidłowe odżywianie się i wiedza o tym odżywianiu się jest również niezbędnym składnikiem profilaktyki.

Jak bardzo potwierdza się dziś mądrość filozofa, żyjącego we Francji w XVIII w. – Anthelme Brillat-Savarina – który we wstępie do swego dzieła „Fizjologia smaku albo medytacje o gastronomii doskonałej” pisze: „Losy narodów zależą od ich sposobu odżywiania”. Z kolei inny wielki Francuz – prof. Andre Voisin – wyraził podobną prawdę w swym dziele „Les Neuvelles Lois Scientifiques D’Application Des Engrais” (Quebec 1964) słowami: „Cywilizacje rozwijają się i umierają razem ze swoją glebą”. Wiedza empiryczna i wiedza naukowa obydwóch – filozofa i uczonego – zamyka się we współczesnej wizji profilaktyki, której zasady zwracają uwagę na skutki „zmęczenia gleb” i uszkadzania jej struktury jednostronnym nawożeniem, jak też na nasycenie pożywienia substancjami toksycznymi przy zubożaniu go w biopierwiastki.

Polityka społeczna w zakresie ochrony zdrowia powinna stwarzać konsumentowi warunki rozsądnego wyboru środków, uznanych za konieczne i godne zaspokojenia jego potrzeb, dając oczywiście pierwszeństwo potrzebie zachowania zdrowia. Powinna to być wiedza potoczna, przekazywana w domu i w szkole, ale przede wszystkim przez ustawiczną oświatę zdrowotną, ogarniającą również grupę zawodową lekarzy. Oczywiście, racjonalne odżywianie się, sprawdzone wielusetletnią empirią i potwierdzone wiedzą naukową, jest możliwe tylko w warunkach rozsądnego planowania produkcji żywności. A zdrowe pożywienie wcale nie musi być kosztowne. Wiadomo, że zapotrzebowanie organizmu na składniki mineralne i witaminy można pokrywać za pomocą stosunkowo prostych produktów, jak razowy Chleb, otręby pszenne, kiełki pszenicy, melasa, drożdże, natka z pietruszki, zioła, nie oczyszczana sól kuchenna, nie oczyszczone z zawartości biopierwiastków wody mineralne. Posiadamy przecież np. bogate w selen solanki w Busku, Swoszowicach, w ujęciu źródeł Matecznego i pewnie w wielu innych źródłach. Selen zaś, będący antyoksydantem, jak już mówiliśmy, należy do czynników przeciw nowotworowych i – co już pewne – chroniących przed promieniowaniem jonizującym, jak też przeciwdziała skutkom zatrucia rtęcią.

Leave a Reply