Ochrona przed skutkami patologii wolnorodnikowej

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Na szczęście nauka już wie, że decydująca rola przypada tu pożywieniu, a więc także „lekarzowi gleby”, lekarzowi zwierząt, technikowi uprawy roli i technikowi sporządzającemu przetwory żywnościowe. Uzupełnianie soli mineralnych w pożywieniu jeszcze przed ewentualnym wystąpieniem objawów choroby jest jednoznaczne ze skuteczną profilaktyką.

A zatem sposoby odżywiania się populacji, chroniące przed wystąpieniem skutków patologii wolnorodnikowej, wchodzą w zakres chemii bionie- organicznej. Tą dziedziną nauki zajmuje się obecnie wiele towarzystw naukowych na świecie, m.in. International Association of Biolnorganic Scientists La Jolla w Kalifornii oraz International Association of Geochemistry and Health w Missouri.

Doświadczenia na zwierzętach wykazały, że niedobór choćby tylko jednego składnika mineralnego w diecie może doprowadzić do poważnych zaburzeń, łącznie z powstaniem nowotworu (Raport prof. Masoriniego, WHO). Toteż mimo że proces nowotworowy jest bardzo skomplikowany, nie można uznać za prymitywizm badania wpływu niedoboru lub nadmiaru poszczególnych pierwiastków na ten proces. Po pierwsze dlatego, że podstawą badań biomedycznych jest określanie wpływu na organizm najpierw pojedynczych czynników. Dopiero w następnej kolejności można i należy badać wpływ całego ich zespołu oraz reakcji między nimi. Po drugie – wynika to z wymogów naukowej interpretacji prac doświadczalnych.

Wyobraźmy sobie wysoką wieżę starego zamku, na której rośnie drzewo i rozkrusza mury. Ale zanim do tego doszło, wiatr musiał nanieść cząstki gleby, ptak przenieść nasienie, deszcz dać wilgoć, a słońce ciepło i światło niezbędne do budowy organizmu roślinnego. Podobnie jest z nowotworem. Jedne jego przyczyny tkwią w naszym organizmie, inne dochodzą z zewnątrz.

Leave a Reply