Ochrona nie narodzonych oraz dzieci

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Nasze istnienie osobnicze zaczyna się od pierwszych podziałów zapłodnionej komórki jajowej. I jakkolwiek zarodek ludzki – znajdując się najprzód w środowisku wewnętrznym organizmu matki, który już jest dla niego środowiskiem zewnętrznym – chroniony jest rozlicznymi mechanizmami fizjologiczno-biochemicznymi przed wszelkimi wpływami negatywnymi, kontakt tego zarodka ze środowiskiem zewnętrznym świata już się rozpoczął, chociaż za pośrednictwem organizmu matki. Już sam bowiem organizm matki jako swoisty „produkt” – także środowiska – skupia w sobie jak w soczewce wiele cech tego środowiska.

Oczywiste przeto, że jak chronimy zdrowie dorosłych przez ochronę środowiska, tak też od momentu poczęcia ochrona taka należy się ludziom jeszcze nie narodzonym. Wiemy dzisiaj, że okres życia płodowego człowieka w ogromnym r przemożnym stopniu wpływa na jego późniejszy, samodzielny osobniczo rozwój. Doniosłe zdarzenie, jakim jest poród, nie jest niczym więcej, jak tylko przejściem na nowy etap gotowości dziecka dó życia pozamacicznego.

Powszechnie przyjęty pogląd Ernsta Haeckla, zakładający, że rozwój zapłodnionego jaja do postaci płodu jest skróconym powtórzeniem filogenezy, ma obecnie coraz więcej przeciwników. Wielu współczesnych embriologów wręcz uważa, że już od momentu zapłodnienia można mówić o powstaniu człowieka, gdyż płód nawet w pierwszych tygodniach życia zachowuje się w zakresie niektórych funkcji podobnie jak człowiek dorosły.

Na przykład synapsy w mózgu nie powstają – jak sądzono do tej pory – dopiero po narodzinach, ale już w 7 tygodniu życia płodowego. Natomiast w 4 miesiącu ciąży są już w pełni wykształcone zmysły smaku oraz inne. Najpóźniej rozwija się zmysł równowagi. W 7 miesiącu życia płodowego i w następnych przestrzeń życiowa płodu zmniejsza się i dlatego przy każdym ruchu matki nie narodzony jeszcze człowiek odbiera wiele bodźców skórnych. Hałas powoduje przyspieszenie bicia serca płodu, a pod koniec ciąży dziecko reaguje nawet na światło skierowane na brzuch matki. W stanie zaś pobudzenia emocjonalnego bywa i tak, że płód „nerwowo” przełyka wody płodowe.

Leave a Reply