Ochrona nie narodzonych oraz dzieci cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że płód reaguje na stany emocjonalne matki. Stwierdzono, że dziecko już od pierwszych tygodni życia płodowego wymaga czułości i miłości matczynej, bez której osobnik w wieku dorosłym wykazuje różne dewiacje emocjonalne, sprzyjające czynom o charakterze aspołecznym.

Oczywiste jest, że ochrona nie narodzonych wiedzie przez szczególną ochronę kobiety ciężarnej. Ciąża stanowi krytyczny, a w każdym razie przełomowy okres w życiu każdej matki. Jej przebieg zależny jest od sposobu odżywiania, od czynników genetycznych obojga rodziców oraz od kształtu środowiska psychospołecznego i biofizycznego, które są ze sobą sprzężone zwrotnie.

Wychodząc z prostego skądinąd założenia, iż zdrowy, pełnosprawny organizm to nade wszystko szansa na zdrowy, prawidłowo pracujący mózg, który będzie siedliskiem zdrowych, czyli etycznie pożądanych myśli, a co za tym idzie – słów i czynów, uważamy, że ta szczególna ochrona ciężarnej i nie narodzonych konieczna jest ze względu na wymogi cerebrologii, która – jako scalona wiedza o mózgu – mówi nam dzisiaj, jakie warunki powinny być spełnione, aby osobnicze mózgi organizowały życie własne i życie innych ludzi w sposób zdrowy, nakierowany na azymut przetrwania i rozwoju.

Godny uwagi jest fakt, że w połowie ciąży dziecko ma już swoją własną homeostazę, pozwalającą w pewnym sensie na uniezależnienie się od organizmu matki. Pozwala to lepiej zrozumieć, że skażenie środowiska cere- brotoksycznymi truciznami powoduje skutki jednak znacznie mniejsze w or- ganogenezie płodu niż by się tego można spodziewać, jednakże nie są one, bo nie mogą być, dla tej organogenezy obojętne. I aczkolwiek cere- brologii poświęcamy osobny rozdział tej książki, przy tym tak doniosłym temacie musimy już teraz na te czynniki zwrócić uwagę. Niszczymy bowiem nieświadomie mózgi ludzi jeszcze przed ich narodzeniem, zatruwając organizmy rodziców szkodliwymi substancjami lub też niedoborem naturalnych biopierwiastków i witamin niezbędnych dla zdrowego rozwoju organizmu.

Leave a Reply