Nowy punkt widzenia: geografia białaczek

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Mimo wielkiej ilości cennych informacji szczegółowych, jakie uzyskano w wyniku badań wąskospecjalistycznych, jeden z piszących te słowa doszedł w pewnym momencie do wniosku, że tę drogę poszukiwania rozwiązań problemu białaczek należy wzbogacić. Nadzieja, że dokładne poznanie struktury leukocytu i różnicy między komórką prawidłową a białaczkową pozwoli na uzyskanie odpowiedzi, czym jest w istocie białaczka, okazała się złudna.

Z pomocą pospieszyła intuicja, nakazująca podjęcie poszukiwań w geografii chorób, a zarazem w interdyscyplinarności. Wtedy to, już w 1955 r., Julian Aleksandrowicz wespół z prof. K. Janickim rozpoczął pierwsze w Polsce i jedne z pierwszych w świecie badania nad geografią białaczek. Rozumowanie było następujące: jeśli uda się udowodnić, że w pewnych przestrzeniach geograficznych białaczki są częstsze, a w innych rzadsze, będzie można tą drogą dotrzeć do przyczyn zachorowalności na nie ludzi i zwierząt oraz szukać odpowiedzi na pytanie, czy i jaki istnieje związek między białaczkami ludzi i bydła, jak białaczki leczyć i jak im zapobiegać.

Wówczas to jeden z nas podjął wysiłek dotarcia do wielu miejsc na Ziemi. Odwiedził Chiny, Japonię, Mongolię, kraje nadbałtyckie, rejon Morza Śródziemnego i Czarnego, zahaczając o Amerykę Północną i Południową.

Nie wszędzie dobrze prowadzono rejestrację epidemiologiczną, ale podróż dała wiele niezmiernie cennych doświadczeń i obserwacji: np. w basenie Morza Bałtyckiego – po Estonię, Łotwę i Finlandię, Danię, Polskę – a na drugiej pokuli w USA występowały znamiennie wysokie wskaźniki białaczek ludzi i bydła, które w Hiszpanii i nad Morzem Czarnym należą do rzadkości, zaś np. na wyspie Barbados są nieznane zupełnie. Jeden z typów białaczki – tzw. białaczka limfatyczna – rzadka jest na Dalekim Wschodzie, a częsta w krajach nadbałtyckich. W Mongolii, w Ułan Bator jest tak rzadka, że jej wystąpienie staje się wydarzeniem w świecie lekarskim. Równie rzadka jest w Japonii, tak przecież wysoko uprzemysłowionej,

Leave a Reply