Niektóre cechy lekarza przyszłości

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Medycyna słusznie uważa się za dyscyplinę racjonalną, ale… W praktyce okazuje się np., jak pożądana jest umiejętność stawiania diagnozy na podstawie nie tylko naukowej, lecz także intuicyjnej. To dlatego, kiedy nie ma obiektywnych czy pełnych danych na rozpoznanie choroby, zaprasza się na konsylium lekarza, o którym się mówi: „On ma intuicję”. Co to jest „intuicja”? Popularnie mówiąc – jest to szybkie kojarzenie zjawisk z przeszłości i teraźniejszości, często przebiegające poza polem świadomości. Szybkie przypomnienie doświadczeń, analogii i ich ekstrapolacja. Na tej samej zasadzie – „od pierwszego wejrzenia” – dobierają się przecież niekiedy ludzie, właśnie przez intuicję: grymas, gest, postawa, synteza tych czynników – i już wiemy, czy osobowość mojego partnera odpowiada mi, czy nie. Nie umiemy tych zjawisk do końca wyjaśnić racjonalnie, ale też – wbrew pozorom – nie ma w nich niczego irracjonalnego. Intuicja wynika ze sumy doświadczeń i predyspozycji osobniczych, które należy rozwijać: ona to w dużym stopniu decyduje o opanowaniu „sztuki” lekarskiej.

Jaki ma być lekarz teraźniejszy i przyszły? Przede wszystkim musi być człowiekiem prawdziwym. Nie potrzebujemy już Judymów. Trzeba nam lekarzy, którzy kierowaliby się wiedzą, intelektem, emocją i intuicją, bazując na określonej postawie etycznej i posiadanym systemie wartości.

Aby lekarz mógł spełnić swe społeczne zadanie, winien przyjąć przede wszystkim postawę przyrodnika. Aby umieć ulżyć choremu, np. na białaczkę, i przedłużyć czas jego aktywnej zdolności do pracy, winien posiąść umiejętność indywidualnej oceny każdego chorego, po to, żeby dobrać dlań lek odpowiedni do jego ogólnego stanu, a nie tylko do obrazu krwi ocenianego przez specjalistę. O sukcesie terapeutycznym decyduje też faza biologiczna ustroju, w której należy zastosować odpowiedni środek leczniczy, by pobudzić regeneracyjne mechanizmy, w myśl praw, które dziś coraz precyzyjniej formułuje cybernetyka.

Leave a Reply