Niektóre cechy lekarza przyszłości – kontynuacja

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Ponadto nawet lekarz-praktyk musi umieć postępować jak uczony, a więc umieć obiektywnie patrzeć na zjawiska w przyrodzie i w człowieku, eksperymentować bez narażania człowieka na szkodę, trzeźwo rejestrować fakty i beznamiętnie je interpretować, po to, by swe spostrzeżenia, dobrze udokumentowane, przekazać innym, wzbogacając tym wiedzę lekarską.

Medycyna powinna być sztuką, choć dotąd jeszcze nią nie jest. Tworzywem lekarza-artysty jest plastyczna, psychofizyczna istota ludzka. Le- karz-artysta ma w pewnym stopniu moc nadawania kształtów, coraz dosko- nalszych cech ludzkich, nieodzownych do życia stopniowo uwalnianego od cierpień i chorób psychosomatycznych. Dlatego lekarz-artysta musi umieć stworzyć w swej twórczej fantazji model człowieka jutra – człowieka doskonalszego niż przeciętny, dzisiejszy „homo sapiens” – zły, nerwowy i tym samym podatny na niezliczone choroby i sam będący ich źródłem dla innych.

Lekarz winien również przyjąć postawę wychowawcy. Jego zadaniem jest bowiem nie tylko leczyć, lecz także uczyć, jak żyć, by zachować zdrowie. Działalnością swą przyczyni się wówczas do rozwoju społeczeństw przyszłości, które w odróżnieniu od współczesnych nie będą sobie wzajemnie zadawać cierpień i wyniszczać się w sposób nagły techniką wojenną albo w sposób przewlekły przez szkody cywilizacyjne, będące następstwem przemysłu, głównie właśnie zbrojeniowego.

Leave a Reply