Niekorzystny stan psychiczny

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Wypaczone myślenie i działanie jako wyraz zaburzonej funkcji mózgu zazwyczaj nie wyzwala bezpośrednio przedwczesnych zgonów człowieka, w związku z czym pozornie wydaje się mniej groźne dla społecznego zdrowia niż strome trendy zawałów i nowotworów. Niekiedy jednak stany te są nawet groźniejsze, gdyż ludzie z zaburzeniami myślenia źle organizują życie społeczne. Pośrednio więc stają się również przyczyną przedwczesnych zgonów, wyzwalanych przez uszkodzenia narządów i ich funkcji nie tylko w wyniku chorób, ale i ran bojowych…

Niekorzystny stan psychiczny pojawia się u jednostek i grup społecznych najczęściej wówczas, gdy ich mózgi są tak uszkodzone w strukturze lub funkcji, że albo nie są w stanie przyjąć etycznych informacji i zrozumieć ich, albo – mimo ich rozumienia – nie potrafią ich przetworzyć w czyny o charakterze etycznie dodatnim. Na poziomie biologicznym tylko uszkodzeniem struktury i funkcji mózgu można wyjaśniać łamanie ponadczasowych norm i zasad etycznych, jak np. nie zabijaj, szanuj godność drugiego człowieka jak własną, miłuj bliźniego itp. Warto się przeto zastanawiać, dlaczego ta skala wartości nie spełnia naszych oczekiwań, nas – ludzi początków ery kosmicznej- Jeśli mózg o prawidłowej strukturze i funkcji przejmie zdrowy system wartości, to przetworzy go w działania sprzyjające zdrowiu i pomyślności własnej oraz innych. Tylko w ten sposób uda się rozerwać „błędne koło” dodatnich sprzężeń zwrotnych.

WHO dostrzega tę sytuację i w specjalnych komunikatach przestrzega przed zagrożeniem powodowanym przyjmowaniem leków psychotropowych, przeciwdepresyjnych, barbituranów, jak i stymulujących z grupy amfetamin, oraz innych substancji odurzających, halucynogenów, jak np. LSD i inne, które są pośrednio odpowiedzialne za psychopatyczne i aspołeczne zachowania się ludzi czy za częstość wypadków drogowych, podobnie jak alkohol.

Leave a Reply