Nieformalny Zespół Ekologicznej Profilaktyki w Krakowie

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

W epoce eksplozji informacji, w jakiej żyjemy, informacji, których przeciętny człowiek nie może sobie przyswoić, nieodzownym warunkiem nowego ładu jest potrzeba porozumiewania się ludzi różnych dyscyplin ze specjalistami medycyny. Zaczątkiem realizowania tej koniecznej tendencji stał się krakowski Nieformalny Zespół Ekologicznej Profilaktyki. Właśnie – nieformalny, gdyż gdyby go sformalizować, „nieszczęście” byłoby gotowe. Tymczasem – opierając się wyłącznie na wzajemnej bezinteresownej życzliwości i poczuciu wspólnego celu – działamy z nadzieją, że tę współpracę będziemy rozwijać nadal.

Już dziś poszukując Nowego Ładu u wrót XXI stulecia przez konsekwentne realizowanie zasad medycyny profilaktycznej – jako konkretnych korekt, zmierzających do ochrony społecznego zdrowia przy zachowaniu zdrowego rozsądku, którego atrybutem jest prawidłowy metabolizm mózgu – stworzyliśmy i zorganizowali w zespół Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego PAN w Krakowie przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych. Przy czym nie stosujemy żadnych preferencji dla żadnej ze specjalności. Medycynę uznaliśmy jedynie za ogniwo łączące humanistykę z innymi naukami, zwłaszcza technicznymi, które w swym rozwoju zostawiły daleko za sobą nauki humanistyczne. Postanowiliśmy więc zainicjować przyspieszenie rozwoju nauk humanistycznych i etycznych. I w tym nurcie, umownie filozoficznym, reprezentujemy pogląd o jedności somatopsychicznej człowieka.

Leave a Reply