Nieformalny Instytut Ekologicznej Profilaktyki

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Wszyscy zdrowo myślący ludzie, wiedząc, jak potężną trucizną jest ołów, starają się usuwać źródła tych trucizn bądź neutralizować ich skutki. Wiele krajów, jak np. RFN, Szwecja czy USA w trosce o zdrowie społeczeństwa zmienia paliwo samochodowe, eliminując z niego ołów. W USA benzyna jest już wolna od ołowiu i w okresie lat 1976-1980 stężenie ołowiu w populacji amerykańskiej obniżyło się aż o 37%.

Szczególnie niepokojące w tym kontekście jest nadużywanie przez naszą ludność alkoholu. Masowość jego spożycia wydatnie sprzyja zatruciu ołowiem i uszkodzeniom mózgu. Niebezpieczeństwo olowicy jest tym większe, im większy jest w organizmie niedobór soli magnezu i wapnia i im większe jest stężenie ołowiu przy szlakach komunikacyjnych.

W różnych krajach Europy i Ameryki ludzie dostają pastylki dolomitowe. Ta sama rada winna znaleźć zastosowanie i u nas. Należy utwardzać wodę dolomitem, nawozić nim obficie glebę, jeść jak najwięcej produktów bogatych w magnez, jak choćby Chleb razowy, kaszę, fasolę, a także ser biały, otręby, mleko i zieleninę. W aptekach zaś bezwzględnie powinny się znaleźć w sprzedaży pastylki dolomitowe.

Nieformalny Instytut Ekologicznej Profilaktyki wraz z naukowcami-chemi- kami wystosował do władz memoriał w sprawie usuwania ołowiu ze środowiska, a także z innych substancji – np. z farb. W kraju rozwija się dość intensywnie badania nad neutralizacją ołowiu oraz tzw. kwaśnych deszczów. Gleby skażone ołowiem i fluorem próbuje się ratować przez ich nasycenie rozpylanym z helikopterów dolomitem o szczególnie drobnej ziarnistości. Czy w ten sposób uda się uratować Puszczę Niepolomicką, Ojcowski Park Narodowy czy wiele innych rezerwatów przyrody w naszym kraju – okaże przyszłość.

Należy rówież uwzględnić istnienie leków odtruwających organizm z ołowiu, jak np. lek Cu-EDT, stosowany dwa razy w tygodniu po xh ampułki, powoduje znaczne obniżenie stężenia kwasu delta-lewulinowego w organizmie.

Ołów odbiera zdrowy rozsądek. A zdrowego rozsądku „nie produkują” komórki mózgu bez dostatecznej ilości soli magnezu. Kultura Rzymu spłynęła cloaca maxima do morza- powiedział kiedyś francuski myśliciel Andre Voisin. Wiele przemawia za tym, że upadek Rzymu poprzedzały zjawiska odpowiadające naszemu współczesnemu kryzysowi ekologiczno-etyczne- mu, sprzężonemu zwrotnie dodatnio z łańcuchem troficznym. Zważajmy zatem, by nie spotkał nas podobny los. Głosu nauki światowej i krajowej w tym względzie nie wolno lekceważyć. Gdyby usłuchano głosu Kasan- dry – Troja by nie zginęła…

Leave a Reply