Nadzieja ludzkości na lepszą przyszłość

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Jest oczywiste, że sytuacja taka musi się odzwierciedlać w składzie powietrza, wody, gleby, pożywienia, które są nośnikami budulca i energii dla organizmów ludzkich, a jednocześnie stają się nośnikami czynników chorobotwórczych, do których ludzkość w toku ewolucji biologicznej nie zdołała się przystosować, i nieprawdopodobne jest, aby się przystosowała. Dlatego właśnie w ewolucji kulturowej upatrujemy możliwość wyeliminowania ze środowiska czynników zagrażających zdrowiu, powodujących m.in. te choroby, które określa się jako „nieuleczalne”.

Nadzieja ludzkości na lepszą przyszłość opiera się już na faktach naukowo zweryfikowanych, dowodzących pożytecznej, a kto wie czy nie zasadniczej, roli informatyki, zwłaszcza w dziedzinie relacji między ludźmi i państwami. Dziś społeczność świata wciąż jeszcze dzieli bariera językowa. Jej przełamanie to pierwszy krok do zacieśniania międzyludzkiej solidarności, będącej warunkiem zdrowia.

W tym kręgu problemów widzimy ogromną funkcję Sztuki. Uważamy, że zarówno muzyka, a zwłaszcza plastyka, jak i inne dzieła, stanowiąc wspólny język wszystkich ludzi świata, winny choć cząstkę swej działalności poświęcić dążeniu do celu, to jest do zacieśniania solidarności międzyludzkiej. Prymitywne pismo obrazkowe, które badają antropologowie kultury i językoznawcy jako środek porozumiewania się między ludźmi, prymitywne symbole znaków drogowych itp. również stanowią różne formy zacieśniania tej więzi.

Leave a Reply