Możliwości absorpcyjne

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Wszystkie uprzednio przytoczone stwierdzenia nie tłumaczą jednak różnorodnych efektów stosowania glinki oraz jej skuteczności w skrajnie różnych sytuacjach. Chyba tylko Raymond Dextreit może opisać wszystkie cudowne efekty stosowania glinki.

Zgodnie z jego twierdzeniami, glinka ma zdolności absorpcyjne i adsorpcyjne. Absorbuje zanieczyszczenia zalegające w tkankach i je neutralizuje. Adsorpcja z kolei oznacza wychwytywanie zanieczyszczeń pozostających w stanie zawieszenia w płynach ustrojowych (krwi, limfie), wchłanianiu ich i późniejszym wydalaniu. To właśnie powyższe właściwości glinki spożytkowano w przemyśle naftowym, w procesie oczyszczania paliwgj oraz w innych gałęziach przemysłu (na przykład w procesie wytwarzania margaryny glinki używa się jako „odwaniacza” surowców). Wykorzystuje się ją również w przemyśle farmaceutycznym.

Glinka w znacznym stopniu redukuje toksyczność szkodliwych substancji. Dextreit przywołuje znany wypadek, który wydarzył się we Francji. Otruto tam psa, ale zwierzę przeżyło dzięki glince, którą przyswajało rozpuszczoną w wodzie.

Linda Clark, specjalistka w dziedzinie żywienia w swej ostatnio wydanej książce The Best of Linda Clark, wspomina, że europejski lekarz Meyer-Camberg zaleca stosowanie glinki w celu neutralizacji działania trucizn. Według doktora Meyera-Camberga, glinka stanowi odtrutkę nawet na tak silną truciznę, jak arszenik! Doktor zaleca przyjmowanie zawiesiny z glinki (jedna łyżeczka glinki na szklankę wody) co godzinę przez sześć godzin. Gwarantuje to pełne odtrucie.

Leave a Reply