Mózg płodu wymaga właściwego pożywienia zgodnego z kodem DNA

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Jak już powiedzieliśmy na wstępie rozdziału, mózg ludzki rozwija się zarówno w życiu płodowym, jak i pozapłodowym, sterowany siłami natury, a więc przez dziedziczenie genowe, ale także przez siły kulturowe, czyli pozagenowe, w tym również przez pracę osoby nad sobą samą. Nakłada to na nas – pokolenie odchodzące – obowiązek szczególnej troski o ochronę najwyżej wyewoluowanej żywej materii, tj. mózgu płodu, który dojrzewając w prawidłowych warunkach środowiska, staje się substratem myśli.

Mózg płodu wymaga właściwego pożywienia zgodnego z kodem DNA, aby mógł się należycie rozwijać. Również mózg oseska wymaga „zdrowego”, czyli zgodnego z „kodem życia” człowieka, pokarmu matkl-karmiclelkl, a nie pokarmu sztucznego. Niestety, w naszym kręgu kulturowym jest o to coraz trudniej.

Kobiety rodzą dzieci opóźnione rozwojowo psychicznie i fizycznie zarówno na skutek błędów dietetycznych, jak i braku wiedzy o tym, jak żyć, by zachować zdrowie, czyli na skutek niskiej oświaty zdrowotnej.

Do tego zakresu problemów, jak też eugeniki, nieodzowne jest zatem włączenie komputerów jako pomocników pracy biologów, ekologów i ludzi różnych innych specjalności. Wiedzy na te tematy jest już bowiem tak dużo, że staje się wręcz niemożliwe analizowanie jej obszarów bez pomocy maszyn elektronicznych, ich pamięci, banków danych i informacji: coraz trudniej znaleźć optymalizację wszystkich czynników, które należy w każdej sytuacji uwzględnić dla podejmowania właściwych decyzji, tak profilaktycznych, jak i terapeutycznych.

Leave a Reply