Mózg i etyka sprzężone w system – kontynuacja

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Zaistnienie tych procesów zależy jednak także od decydentów i sił społecznych, ich świadomości, przejawiającej się w zapobieganiu zanieczyszczeniom środowiska czynnikami antagonistycznymi wobec magnezu i innych blopierwiastków. Tymczasem zdrowy rozsądek także decydentów był i jest zaburzany czynnikami ekologicznymi i kulturowymi, choć od nich zależą losy państw i świata. Współcześnie, praktycznie biorąc, nadużywają alkoholu wszyscy mieszkańcy globu. Zanieczyszczenia środowiska ołowiem, rtęcią i innymi cerebrotoksynami jest obecnie wielokrotnie wyższe i tym samym o wiele bardziej groźne niż w przeszłości. Dziś już mózgi zarówno rządzących, jak i rządzonych zatruwane są i uszkadzane w równej mierze na całym globie, czego skutków doświadczamy.

W poszukiwaniu przyczyn psychopatologicznych zachowań się ludzi nieporozumieniem jest obwinianie za nie tylko błędnego wychowania w domu, szkole, środowisku. Jest oczywiste, że w wielu przypadkach przyczyna musi tkwić poza mechanizmami oddziaływania pedagogicznego – po prostu w pożywieniu ubogim w niezbędne składniki, a „bogatym” w różne ce- rebrotoksyny. Znane są przecież przejściowe zmiany w zachowaniu się pojedynczej osoby pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Podobnie zmienia się zachowanie grup społecznych pod wpływem kulturowego wzoru odżywiania.

Oczywiście, że za zdrowie w rozumieniu biofizycznym i psychoetycznym odpowiedzialne jest także wychowanie – może nawet bardziej niż czynniki genetyczne. Wychowanie w domu, szkole, warsztacie pracy i w czasie wolnym kształtuje osobowość dorosłego człowieka. Ogromna jest w tej dzie- dżinie rola‘Sztuki – ogromna i bezdyskusyjna, choć cięgle jeszcze niedostatecznie doceniana.

Nauki przyrodnicze zaniedbały naukę o mózgu i jego wyższych czynnościach

Ze względu na potrzeby społeczności globalnej pogłębianie wiedzy o strukturze i funkcji mózgu powinno mieć znaczenie priorytetowe. Tymczasem nauka zajmująca się mózgiem jako narządem myślotwórczym jest zatomizowana i rozdzielona między rozmaitych specjalistów – neurologów, neurochirurgów, psychologów, psychiatrów, nauczycieli i wychowawców, toksykologów itp. Brak jest natomiast jednej, scalonej, posługującej się wspólną metodologią wiedzy o mózgu. A przecież kryzys ekologiczny jest konsekwencją kryzysu etycznego (zrodzonego w siedlisku ludzkich myśli, a więc w mózgu) i jest z nim sprzężony zwrotnie dodatnio.

Nauka o mózgu przeszła swoje apogeum w epoce Pawiowa, potem, niestety, po roku 1955, zainteresowanie tą dziedziną wiedzy spadło zarówno u nas, jak i na świecie. W naszym kraju, o ile wiadomo, aktywne badania nad strukturą i funkcją mózgu oraz nad nerwicami prowadzi zespól prof. E. Fromberg oraz współpracownicy ucznia Pawiowa – prof. Konor- skiego – w Instytucie Nenckiego (Elżbieta Fromberg „Nerwice a emocje, fizjologiczne mechanizmy”. PAN, Ossolineum 1979).

Zbyt małe zainteresowanie cerebrologią utrudnia opracowanie racjonalnej strategii przetrwania przez osiągnięcie ładu w stosunkach między ludźmi i narodami. Procesy te decydują o praworządności, sprawiedliwym ładzie ekonomicznym i podziale bogactw, oszczędzaniu bogactw naturalnych i przyjęciu określonej skali wartości. Procesy te są – tak czy inaczej – uwarunkowane sprawnością mózgów w kręgu intelektualnym i emocjonalnym. Tymczasem nie tylko w medycynie, ale i w świadomości społecznej zainteresowanie tą dziedziną wiedzy jest zdecydowanie niewystarczające. A przecież wiemy, że katastrofą grozi nam także kryzys demograficzny. Do przetrwania tego kryzysu również potrzebny jest rozum, którego substra- tem jest zdrowy mózg.

Leave a Reply