Mózg a ewolucja kulturowa i negatywne zjawiska społeczne

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Płomień świadomości rozgorzał ongiś w mózgu pierwotnego człowieka i podsycany jest nadal produktami jego ewolucji kulturowej. W mózgu myślącej cząstki biosfery, jaką jest człowiek, rodzą się więc myśli przekształcane w czyny, jak i w drogi, które wiodą do zmniejszania cierpień, ograniczania liczby chorób i przedwczesnych zgonów lub też – gdy mózg jest „chory” – do ich pomnażania.

Jak wiadomo, kultura została niejako „wbudowana” między człowieka a jego naturalne, przyrodnicze środowisko. A jest ona produktem ludzkiego mózgu i decyduje o równowadze między organizmem a środowiskiem. Aby mózg mógł tę funkcję dobrze spełniać, musi być nie tylko zdrowy genetycznie, ale też – chroniony już od chwili poczęcia przed szkodliwymi czynnikami okołoporodowymi, pochodzącymi zarówno ze środowiska zewnętrznego, jak i wewnętrznego organizmu matki, o czym już mówiliśmy.

Przypomnijmy jednak, że znaleźliśmy się w sytuacji, w której nie można oczekiwać korzystnego zbiegu przypadków, samoistnie zmieniających krzywą wykładniczą wzrostu skażeń i niedoborów w krzywą logistyczną. Musimy sami, już dziś, podjąć świadome działania sterowane zdrowym rozsądkiem, by zmniejszyć skażenie środowiska cerebrotoksycznymi substancjami, po to, by dalsze pokolenia mogły mieć zdrowsze mózgi. Dlatego musimy głównie skoncentrować się na eugenice. Wiemy też, że niewłaściwe odżywianie się matki w czasie ciąży, np. przez niedobór magnezu, żelaza i innych biopierwiastków powoduje, że rodzą się dzieci z zaburzeniami funkcji mózgu. Dziecko urodzone z matki nieprawidłowo odżywianej rośnie na człowieka, który zewnętrznie, w swoim postępowaniu, często niczym nie różni się od otoczenia. Natomiast jego nieprawidłowa struktura mózgu lub jego zaburzone funkcje dają o sobie znać w zupełnie nieoczekiwanym momencie i w niespodziewany sposób. Kto wie, czy nie tutaj m.in. znajduje się wytłumaczenie nie tylko agresji, która obecnie wyraża się także w terroryzmie, ale i wielu wojen prowadzonych – przynajmniej dła wielu biorących w niej udział ludzi – z przyczyn zupełnie irracjonalnych, np. na tle religijnym czy „footbolowym” między grupami społecznymi, które nawet przez całe wieki żyły ze sobą do tej pory w zgodzie.

Leave a Reply