Model białaczki szpikowej przewlekłej

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Zaburzenie mechanizmów eliminujących obumarłe granulocyty z ustroju powoduje, że krążą one we krwi obwodowej, pobudzając przez biokatalizę macierzystą tkankę granulocytów do proliferacji nowotworowej.

W świetle tej hipotezy model białaczki szpikowej przewlekłej można sobie wyobrazić w postaci współczesnego miasta, w którym z roku na rok przybywa samochodów. Garaży jest zbyt mało, więc samochody stoją na ulicach, zwężając coraz bardziej jezdnie. Na ograniczonej przestrzeni miasta przybywa stale nowych, a nie ubywa zużytych samochodów, zastrajko- wały bowiem instytucje regulujące oczyszczanie ulic i usuwanie starych, zużytych pojazdów. W każdej arterii miasta piętrzą się sterty pogiętych, zardzewiałych kół i karoserii. Możność poruszania się po ulicach jest coraz trudniejsza: życie miasta zamiera.

Słuszność tej hipotezy potwierdzić może korzystny wynik usuwania zamierających granulocytów, dokonywanego w naszych doświadczeniach enzymem cytolitycznym, tj. RN-azą, podawaną parenteralnie. Tą metodą powiodło się też wyleczenie niektórych nowotworów myszy (Ledoux). Ostateczna ocena zaznaczających się korzystnych wyników wymaga jednak jeszcze wielu lat pracy i postaw krytycznych obserwatorów. Dotychczasowe badania nad leukoferezą (prowadził je Aleksander Surdacki, niegdyś adiunkt b. III Kliniki Chorób Wewnętrznych AM w Krakowie) zyskują też potwierdzenie dzięki doskonałemu przyrządowi, zwanemu separatorem krwinek.

Leave a Reply