Mikotoksyny

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Z pracy dr Reginy Schoental w czasopiśmie naukowym „Cancer Research” z lipca 1979 r. (str. 2179) dowiedzieliśmy się, że metabolity niektórych pleśni wyzwalają u zwierząt doświadczalnych uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego i zawały serca. Warto wspomnieć, że dr Schoental jest Polką pochodzenia żydowskiego, która dzięki prof. Otbrychtowi niemalże w przeddzień wybuchu II wojny światowej znalazła się w Londynie.

Zagrożenie grzybami po raz pierwszy odkrył wileński botanik dr A. Joffe. Stwierdził on, że ludność miejscowa w Kazachstanie, która z głodu spożywała zboże zakażone pleśniakiem Fusarium (zboże przezimowało pod śniegiem), umierała często na chorobę krwi przypominającą ostrą białaczkę lub agranulocytozę poprzedzającą białaczkę. Ludność polska – napływowa – w Kazachstanie była jednak odporna na tę chorobę.

W Mozambiku wysoką zachorowalność na białaczki i raka wątroby wiąże się ze spożywaniem orzeszków ziemnych skażonych grzybami Aspergillus flavus i Aspergillus niger, powodującymi ich szybkie pleśnienie.

Z badań współczesnych (np. prof. Renwicka z Londynu) wiemy, że tzw. zaraza ziemniaczana wytwarza mikotoksyny silnie uszkadzające mózg. Profesor Renwick podaje dane epidemiologiczne, z których wynika, że w Belfaście, gdzie zaraza ziemniaczana występuje znacznie częściej niż w innych rejonach Irlandii, 7-krotnie częściej rodzą się dzieci z najcięższą ze znanych anomalii, jaką jest bezmózgowie, z towarzyszącym zwykle rozszczepieniem kręgosłupa. Jeśli obecnie napływają tak niepokojące doniesienia o roli zarazy ziemniaczanej, a taka zaraza występuje również w naszym kraju, naszym obowiązkiem jest przekazanie tej informacji specjalistom.

Leave a Reply