Profilaktyka – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

W świecie lekarskim problem profilaktyki ekologicznej był dotąd bardzo niepopularny, czego skutki widzimy do dzisiaj, właśnie w postaci niepokojącego i stałego wzrostu liczby chorób cywilizacyjnych.

Read more…

Powstawanie nowotworu

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Jednak zakażenie wirusem nie jest jednoznaczne z zachorowaniem. Zmiany nowotworowe występują dopiero wtedy, gdy wirus wnika w strukturę DNA i zmienia ją. Prawidłowa komórka może się wówczas przekształcić w nowotworową, skoro nastąpi uszkodzenie szyfru genetycznego, według którego tworzy się komórka potomna. Wyłamanie się z ustalonego kodu życia powoduje powstanie komórki „wyrodnej”, która – choć podobna do macierzystej – rządzi się jednak innymi prawami. Zwykle rozrasta się w sposób chaotyczny, niszcząc napotkane narządy i – zależnie od stopnia ich uszkodzenia – przyspiesza śmierć całego organizmu.

Read more…

Potencjalne możliwości naszego kraju

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Znaleźliśmy się w paradoksalnej sytuacji. Nauka – z założenia służąca ułatwianiu życia człowiekowi, a więc temu, co jest dobre – w wielu wypadkach stała się celem samym w sobie. Taka „nauka dla nauki”, jak „sztuka dla sztuki”, zatraciła swój pierwotny sens, a także swój ethos. I zgodnie z zasadami marketingu służy więc temu, kto lepiej zapłaci, a więc np. producentom środków masowej zagłady. I tu również istnieje tzw. dylemat uczonych.

Read more…

Ołów – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Kości naszych przodków sprzed wieku IX, kiedy to nie używano na naszych ziemiach naczyń ołowianych, nie zawierają nadmiernych ilości tego pierwiastka. Podobnie z wieku XIX i początków XX, kiedy to naczynia cyno- wo-ołowlane zastąpione zostały porcelanowymi czy fajansowymi, kontakt ludzi z ołowiem wyraźnie się zmniejszył.

Read more…

Badania wąskospecjalistyczne – kontynuacja

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Zjawisko zaburzonej eliminacji granulocytów z krwi chorych na bgp tłumaczono zmniejszeniem żywotności granulocytów, którego jednym z przejawów jest ich obniżony metabolizm, upośledzona zdolność fagocytozy i migracji, a tym samym upośledzona wędrówka granulocytów białaczkowych do miejsc krwiogubnych. Ponadto zmniejszone zużycie 02, glukozy itd. zdaje się potwierdzać to przypuszczenie.

Read more…

Antynomie… jednak optymistyczne cz. III

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Z kolei Instytutowi w Gliwicach prace badawcze w zakresie optymalnego doboru dla celów spożywczych związków wapniowo-magnezowych zleciła ze swej strony Kopalnia Soli w Wieliczce w maju 1984 r.

Read more…

Sól kamienna cz. III

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Już choćby te proste obserwacje empiryczne upoważniają nas do postawienia pytania, na czym polegają te szczególne właściwości soli kamiennej. Dzięki współczesnej wiedzy i chemii bionieorganicznej wiemy już, jaka jest odpowiedź. Sól ta bowiem zawiera zestaw biopierwiastków koniecznych dla organizmu, posiadając także – właśnie w komplecie – własności zapobiegawczego oddziaływania na czynniki chorobotwórcze, neutralizując zwłaszcza rozwój grzybów niedoskonałych, a więc i mikotoksyny, a wśród nich rakotwórcze aflatoksyny, jak też różnego rodzaju bakterii gnilnych.

Read more…

Nauka sprzęga jednostkę ludzką z całą ludzkością

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Równolegle na świecie występują procesy, zjawiska i zagrożenia, widoczne nawet dla laika, które pozwalają kierować pod adresem nauki uzasadnione zarzuty, a nawet sadzać na „ławie” oskarżonych o najbardziej drastyczne problemy współczesności. Zarzuty stawiają zwłaszcza ci ludzie, którzy odwołują się do podstawowych zasad etycznych I – po prostu – do zdrowego rozsądku. Bywa więc, że traktuje się naukę jako źródło wielkich nadziei, jak też jako źródło wszelkiego zła. I obydwie strony posiadają argumenty wspierające te poglądy. Nie można jednak rozpatrywać nauki wyizolowanej z całokształtu życia.

Read more…

Śmierć a obowiązki lekarzy cz. III

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Zdarza się, że lekarze, gdy ich wiedza już na nic zdać się nie może, odwracają się od umierającego i zostawiają go sam na sam ze śmiercią. I chyba każdy lekarz może się na tym „złapać”, że większą uwagę koncentruje na człowieku, który ma szansę przeżycia. Jest to prawda obiektywna, lecz zła, dlatego ten rutynowy „obyczaj” musi się zmienić.

Read more…

Trądzik i alergie – leczenie gliką

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Niektórzy sądzą, że trądzik to przypadłość wieku dojrzewania, lecz cierpią na nią ludzie w każdym wieku. U ludzi dorosłych trądzik przybiera różne formy, najczęściej żółtych lub szarych wyprysków, pojawiających się na nosie albo na policzkach. Pierwszy krok w leczeniu trądziku polega na znormalizowaniu pracy jelit i całego układu wydalania.

Read more…

Metale życia i metale śmierci – ciąg dalszy

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

W świetle współczesnego ekologizmu i jego głównego konaru, tj. chemii bionieorganicznej, wiemy, że pożywienie nadmiernie oczyszczone, wolne od biopierwiastków, narusza prawidłową strukturę i funkcję mózgu albo uniemożliwia w życiu płodowym wytworzenie się takiej prawidłowej struktury i funkcji. Gdy jednocześnie w środowisku kulturowym istnieje dążenie do obfitości dóbr konsumpcyjnych, zmniejsza się poniżej poziomu wymaganego przez DNA ilość czynników decydujących o prawidłowym metabolizmie w tkance mózgowej. Gdy dotyczy to np. magnezu, wówczas z kolei potężny czynnik cerebrotoksyczny (uszkadzający mózg), jakim jest ołów, ma otwartą drogę do tkanki mózgowej, uszkadzając ją i tym samym zmieniając postawy ludzi na postawy aspołeczne.

Read more…