Ochrona przed skutkami patologii wolnorodnikowej

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Na szczęście nauka już wie, że decydująca rola przypada tu pożywieniu, a więc także „lekarzowi gleby”, lekarzowi zwierząt, technikowi uprawy roli i technikowi sporządzającemu przetwory żywnościowe. Uzupełnianie soli mineralnych w pożywieniu jeszcze przed ewentualnym wystąpieniem objawów choroby jest jednoznaczne ze skuteczną profilaktyką.

Read more…

Dzisiejsza nauka w swej zintegrowanej postaci

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Wydaje się, że oprócz znakomicie rozwijanej w światowej onkologii profilaktyki nowotworów, ukierunkowanej tylko na ich wczesne wykrywanie, należałoby z dalece większą intensywnością rozwijać prace nad profilaktyką ekologiczną. Profilaktyka jest bowiem nie tylko wielokrotnie korzystniejsza ekonomicznie niż leczenie, ale przede wszystkim spełnia podstawowe założenia humanizmu i humanitaryzmu medycyny. Na marginesie słynnego raportu U Thanta należy wspomnieć, że krakowski Nieformalny Zespół Ekologicznej Profilaktyki już w 1969 r. wystosował memoriał (ogłoszony w Folia Humanística w 1970 r.), w którym uzasadniono, że „podstawą profilaktyki chorób nowotworowych jest ochrona przyrody, a atrybutem ochrony przyrody jest profilaktyka wojen“.

Read more…

Historia kultur jako odbicie panujących filozofii

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Sądzimy przy tym – podobnie jak Lew Gumilow – że w zjawiskach wzrastającego rozdrażnienia społeczeństw, anomalii typu „Świątynia zagłady” i wielu, wielu innych anomalii psychicznych czy psychospołecznych bierze udział jakiś nie rozpoznany jeszcze czynnik kosmiczny. Również nowatorskie badania prof. W. Sedlaka mogą tu być inspiracją do właściwych poszukiwań. W każdym razie wiadomo, że na stan ludzkiej psychiki wywiera wpływ np. aktywność słoneczna. I tak siłą rzeczy muszą dawać do myślenia charakterystyczne zbieżności. Przyjrzyjmy się tym danym: Rok 1787 (maksimum aktywności słonecznej o wskaźniku 132,0) – i rok 1789 – Wielka Rewolucja Francuska. Rok 1848 – wskaźnik 124,7 – Wiosna Ludów: rok 1870 – wskaźnik 139,0 – wojna i ruchy rewolucyjne we Francji: rok 1917 – wskaźnik 103,9 – Rewolucja Październikowa: rok 1957 – wskaźnik 190,2 – w 1956 r. wydarzenia w Polsce i na Węgrzech: rok 1968- wskaźnik 105,9 – rozruchy studenckie na świecie i w Polsce: rok 1970 – wskaźnik 104,5 – wydarzenia grudniowe w Polsce. (2 tabeli zbieżności ujęto wskaźniki wyłącznie o wartości ponad 100).

Read more…

Sekret uzdrawiającej mocy – ciąg dalszy

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Louis Kervan, naukowiec francuski, znany w świecie z badań nad zjawiskiem transmutacji, tak pisał na temat organizmów żyjących w glince: „Od dawna wiadomo, że organizmy żyjące w glince nie pobierają żadnych składników pokarmowych z zewnątrz. Fakt ten intryguje wielu naukowców… Warto tu wspomnieć o organizmach z gatunku Niphargus, niewielkich stworzonkach o długości ok. pół cala, które żyją w glince jaskiń. Jeśli dostarczymy im materię organiczną, np. mięso, organizmy te giną. Giną także, gdy nie trzyma się ich w glince. Przeprowadzone doświadczenia dowiodły, że rozwijają się wyłącznie w czystej glince, do której niczego nie dodawano. Naukowcy sądzili więc, że organizmy te żyją wyłącznie w glince i glinką, co wydaje się niemożliwe z punktu widzenia biochemii. Tak naprawdę, nie mogą żyć w glince samodzielnie. Glinka zawiera wiele mikroorganizmów, które niejako ‘pracują’ dla większych organizmów: wytwarzają witaminy, składniki mineralne, azot, fosfor, wapń itp.”.

Read more…

Rytm stosowania okładów z glinki – ciąg dalszy

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Znaczący wpływ na ustalenie właściwej temperatury okładów mają pora roku i klimat, w jakim żyje pacjent. Na przykład, chłodne okłady są efektywne w czasie ciepłych pór roku i w ciepłym klimacie. Nie będą natomiast działać po zmianie klimatu czy temperatury otoczenia. Różne organy wymagają odmiennych okładów. I tak, na przeciążo- ną wątrobę stosujemy okłady zimne, a na choroby pęcherza moczowego – gorące.

Read more…

Mononukleoza i oparzenia – stosowanie glinki

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Pewien dwudziestokilkulatek dowiedział się, że cierpi na mononukleęzę. Powiedziano mu, że musi dużo wypoczywać, jeśli myśli o poprawie stanu swego zdrowia, mniej więcej, w ciągu roku. Mężczyzna zażył jednak doustnie glinkę i już po tygodniu poczuł się lepiej. Nawet ludzie od dawna wykorzystujący glinkę byli zaskoczeni, gdy opowiedziano im tę historię.

Read more…

Glinka na płaszczyźnie elektrycznej

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Po części, lecznicze właściwości glinki wywodzą się z jej promieniowania, lecz nie tłumaczy ono wszystkich cudownych efektów uzyskiwanych podczas terapii. Wielu ludzi – naukowców oraz laików – uległo fascynacji fenomenem glinki i szuka istoty jej leczniczych mocy. Próbują oni wyjaśnić skuteczność kuracji glinką – dla zaspokojenia własnej ciekawości i fascynacji.

Read more…

Dozowanie glinki – ciąg dalszy

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Jeśli picie roztworu wywołuje nudności, należy zmieszać glinkę z małą ilością wody. Z powstałej w ten sposób pasty trzeba utoczyć kuleczki i pozostawić do wyschnięcia. Powinno się je połykać zamiast glinki sproszkowanej. Pastę przeznaczoną dla dzieci można przygotować z płynami aromatycznymi (miętą, eukaliptusem itp.), którymi rozprowadzamy glinkę. Wyschnięte pastylki podajemy dziecku do ssania niczym cukierki. Osoby z tendencjami do obstrukcji mogą przygotowywać kuleczki z domieszką senesu lub rabarbaru.

Read more…

Zgony niemowląt

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Nadto Węgierskie Towarzystwo Naukowe Medycyny (vide Magnesium Bulletin 1984, nr 2) podało wyniki stosowania cytrynianu magnezowego w ramach opieki nad matką i dzieckiem. Od początku ciąży do końca laktacji kobiety otrzymywały 150 mg cytrynianu magnezowego na dobę.

Read more…

Zgony niemowląt – kontynuacja

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Należy dodać, że nawet wysokie dawki magnezu nie powodują zaburzeń w organizmie. R. Fehlinger w swym artykule podkreśla, że jedyne uboczne objawy w formach nieszkodliwych mogą wystąpić przy podaży 600-700 mg Mg na dobę (miękkie stolce). Zaleca się dawkę dzienną od 350 do 600 mg Mg, co odpowiada dawce 15-25 mmol. Wspomniana prof. Seelig podaje również, że od 20 lat zalecała ciężarnym dawkę 10-15 mmol Mg dziennie i nigdy nie obserwowała niekorzystnych objawów.

Read more…

Rak żołądka – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Powszechne mniemanie, że „wiejskie jedzenie jest zdrowe”, to twierdzenie tak samo nieprawdziwe, jak to, że ludność wiejska mało choruje. Jedzenie wiejskie, często uwarunkowane niezbyt dobrymi tradycjami, bywa nieracjonalne, zbyt ubogie lub monotonne. Daje się zaobserwować małe spożywanie zieleniny bogatej w witaminę C. A związek niższej zapadalności na raka żołądka przy dużej konsumpcji witaminy C wykazali Unus Pauling, J. H. Weisburger i inni.

Read more…