Magnez

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Najistotniejsze w naszym odżywianiu się jest dostarczenie materiałów energetycznych i budulcowych w takich proporcjach, jakich wymaga prawidłowe działanie organizmu. W naturze jest takie cudowne urządzenie – mamy na myśli fotosyntezę – które pozwala przetworzyć energię słoneczną w energię i budulec niezbędne dla naszego organizmu. Otóż czynnikiem sterującym fotosyntezą jest jon magnezu (kation Mgz+). Warunkuje on ponadto przebieg ponad 100 reakcji enzymatycznych I jest aktywatorem 300 „enzymatycznych szlaków” w organizmach żywych. Nie ma drugiego pierwiastka, którego niedobór w biosferze wywoływałby tyle zaburzeń w rozwoju roślin i zwierząt. A u ludzi jego brak warunkuje tyle schorzeń, że można mówić o zagrożeniu zdrowia społecznego.

Współczesna wiedza o chorobach z niedoboru magnezu dysponuje ogromem faktów dowodzących, że niedobór magnezu towarzyszy m.in. chorobom nowotworowym. Wspomnijmy, że już prof. Delbet opracował lek pn. Delbiase – do dziś stosowany jako czynnik zapobiegający nowotworom. Składnikiem tego leku jest magnez, zaś prof. Delbet przywiązywał do magnezu szczególną wagę („Politique preventive du cancer”, Paris 1944).

Rozległe badania w tym zakresie prowadził również prof. Aleksander Osza- cki. Trzeba też wskazać pracę Jean Durlacha „Le Magnésium en pratique clinique. Technique et Documentation” (Lavoisier). Paris 1985. Editions Médicales Internationales. J. B. Bailliere. Wiadomo, że niedobór Mg2+ przyspiesza procesy miażdżycy, wywołuje zaburzenia układu nerwowo-mięś- niowego, zaburzenia psychiczne i wiele innych schorzeń.

Leave a Reply