Lit

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Lit jest jednym z pierwiastków, które decydują o stanie emocjonalnym człowieka, o jego euforii lub przygnębieniu, o agresji lub depresji, nierzadko kończącej się samobójstwem. Pierwiastek ten został odkryty ponad 100 lat temu przez I. A. Alfredsona. Przed wojną używano go do leczenia dny (artretyzm) zresztą bez większych efektów. Do arsenału leków psychiatrycznych został włączony stosunkowo niedawno. Dziś każda klinika psychiatryczna stosuje z powodzeniem ten lek w stanach psychoz maniakalno- -depresyjnych. Leczenie jest trudne, gdyż rozpiętość między dawką leczniczą a toksyczną jest mała. Konieczna jest więc duża ostrożność, a postępy w tej dziedzinie uzyskano dzięki udoskonaleniu techniki oznaczania ilości biopierwiastków w surowicy krwi.

Stany depresji i agresji społecznej oraz jednostkowej są przykładem chorób mózgu uwarunkowanych ekologicznie, wyzwalanych niedoborem litu w pożywieniu. Istnieją też tendencje leczenia litem skłonności do narkomanii i alkoholizmu, ponieważ wychodzi się z założenia, że potrzeba odurzania się wynika z depresji lub psychozy reaktywnej. Zespół krakowskiej Kliniki Hematologicznej jako jeden z pierwszych w świecie zwrócił uwagę na rolę niedoboru litu w niewydolności układu immunologicznego i agranulocytopenii (obniżeniu liczby granuiocytów), a także w stwardnieniu rozsianym. Korzystne działanie soli litu w leczeniu stwardnienia rozsianego stało się faktem.

Gdy stężenie litu w surowicy krwi obniży się do stężenia bliskiego zeru, człowiek – bez obiektywnych po temu przyczyn – nie dostrzega ani piękna świata, ani sensu życia. Jest mu żle. Nie widząc w swoim subiektywnym przekonaniu ratunku dla siebie albo odurza się alkoholem, albo narkotykami. Niekiedy zaś przyjmuje postawy agresywne i aspołeczne lub też wybiera śmierć samobójczą jako przejaw autoagresji.

Gdy stężenie litu uda się podnieść do normy, objawy depresji ustępują. Opierając się na tych faktach dr Natan Kline z USA stwierdził, że podnosząc stężenie litu we krwi alkoholików, wydatnie zmniejsza się ich głód alkoholowy.

Leave a Reply