Lit – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Choroba z niedoboru litu jest uwarunkowana ekologicznie. Profesor Earl Dawson z Uniwersytetu Texas zbadał, że w mieście El Paso choroby psychiczne są bardzo rzadkie, a woda wodociągowa zawiera dużą ilość litu, podczas gdy w Dallas, gdzie woda zawiera mato litu, choroby psychiczne są 7-krotnie częstsze. Nawet codzienny nastrój mieszkańców El Paso, ich styl życia i zachowania są dalece różne od mieszkańców Dallas. W El Paso ludzie są pogodni, serdeczni, weseli, a stosunki międzyludzkie są szczególnie dobre.

Nie mniej ciekawe badania przeprowadzał epidemiolog z Północnej Karoliny – prof. A. W. Voort. Określał on stężenie wapnia, chromu, cynku, wanadu r magnezu w 99 wielkich miastach USA. Okazało się, że male stężenie litu i wspomnianych pierwiastków korelowało dodatnio z wysokimi wskaźnikami zachorowalności na choroby psychiczne, ale nie tylko – również na miażdżycę i cukrzycę. Potwierdził później te obserwacje, badając zachowanie ryb i innych zwierząt doświadczalnych. Z badań tych wynika zdecydowanie antyagresywny wpływ litu.

Słuszna więc wydaje się propozycja, aby podobnie do zasady powszechnie dziś stosowanego fluorowania wody pitnej, opracować plan „litowania” wody. Czy ta myśl zostanie urzeczywistniona, przyszłość pokaże. Jednak można stworzyć sobie wizję, że z chwilą gdy ludzie nasycą swoje organizmy tym biopierwiastkiem, tendencja wzrostu przejawów agresji, gwałtów, czynów aspołecznych, alkoholizmu, narkomanii i przestępczości, zwłaszcza nieletnich, ulegnie pewnemu zahamowaniu.

Jest oczywiste, że jeśli można monitorować zachowanie pojedynczego człowieka, w pewnych granicach, przez nasycanie jego organizmu litem, magnezem itp. – podobnie można będzie monitorować zachowanie się całych grup ludzkich, oddziaływając na podaż odpowiednich biopierwiast- ków o naturalnym działaniu psychotropowym.

Uzupełnienie niedoboru litu w pożywieniu spełnia więc podobną rolę, jak uzupełnianie jodu w chorobach tarczycy, czy wspomnianego uprzednio magnezu. Piszą o tych sprawach m.in. M. H. Sheard „The effect of lithium on impulsive aggresive behavior in man”. Arch. J. Psychiat., 1976, oraz E. M. Sellers „Lithium treatment during alcoholic withdrawal”. Clin. Pharmacol. Ther., 1976, 20, 2, s. 199-206.

Leave a Reply