Idea ekologicznej profilaktyki nowotworów

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Z powyższych spostrzeżeń wynika prosta idea ekologicznej profilaktyki nowotworów, a w tym białaczek. Jeśli ruch ekologiczny skoncentruje się przede wszystkim na wodzie, powietrzu, glebie i pożywieniu oraz jego składzie mineralnym odpowiadającym „kodowi życia”, uda się zmniejszyć zagrożenie tymi chorobami. Jeśli w manifestacji klinicznej białaczki niezbędna jest interakcja między predyspozycją genetyczną, aktywnością i ilością cząsteczek wirusowych lub wirusopodobnych, zawierających RNA lub DNA, zdolnych do wniknięcia w genom komórkowy, oraz sprawnością bariery immunologicznej – działania profilaktyczne można będzie rozpatrywać w kategoriach sprzężeń wyżej wspomnianych parametrów. Idzie więc o utrzymanie stanu równowagi między układem immunologicznym a wirusami on- kogennymi.

Przywracanie i utrzymywanie takiej równowagi jest możliwe – dowodzi tego udokumentowany przebieg leczenia białaczki solami magnezu. Słuszność tej drogi potwierdziła stosowana od ponad 20 lat przez J. Aleksandrowicza i J. Blicharskiego terapia chorych. Jedna z pacjentek żyje – powtórzmy raz jeszcze – w pełnej sprawności już 25 lat od chwili zachorowania. Wyniki tych badan i terapii opublikowano po raz pierwszy na łamach „Aury”, po fakcie, kiedy to 24 września 1982 r. dr Erez z Lugano przedstawił na Kongresie Magnezjologicznym w Hohenheim swoje wyniki leczenia nowotworów i białaczek ludzi i zwierząt solami Mg, potwierdzając nasze obserwacje i wyniki.

We włosach ludzi chorych na ostrą białaczkę stwierdzono również wysoką zawartość rtęci. Badania są w toku, ale związek przyczynowy nadal pozostaje tu sprawą otwartą, chociaż prof. K. Janicki dowiódł istnienia szczególnie wysokich wskaźników śmiertelności na nowotwory wśród ludności wiejskiej tych b. powiatów, w których rozprowadzano najwyższe ilości rtęciowych zapraw nasiennych (K. Janicki „Pestycydy”. WP Omega, 1976).

Leave a Reply