Historia kultur jako odbicie panujących filozofii

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Sądzimy przy tym – podobnie jak Lew Gumilow – że w zjawiskach wzrastającego rozdrażnienia społeczeństw, anomalii typu „Świątynia zagłady” i wielu, wielu innych anomalii psychicznych czy psychospołecznych bierze udział jakiś nie rozpoznany jeszcze czynnik kosmiczny. Również nowatorskie badania prof. W. Sedlaka mogą tu być inspiracją do właściwych poszukiwań. W każdym razie wiadomo, że na stan ludzkiej psychiki wywiera wpływ np. aktywność słoneczna. I tak siłą rzeczy muszą dawać do myślenia charakterystyczne zbieżności. Przyjrzyjmy się tym danym: Rok 1787 (maksimum aktywności słonecznej o wskaźniku 132,0) – i rok 1789 – Wielka Rewolucja Francuska. Rok 1848 – wskaźnik 124,7 – Wiosna Ludów: rok 1870 – wskaźnik 139,0 – wojna i ruchy rewolucyjne we Francji: rok 1917 – wskaźnik 103,9 – Rewolucja Październikowa: rok 1957 – wskaźnik 190,2 – w 1956 r. wydarzenia w Polsce i na Węgrzech: rok 1968- wskaźnik 105,9 – rozruchy studenckie na świecie i w Polsce: rok 1970 – wskaźnik 104,5 – wydarzenia grudniowe w Polsce. (2 tabeli zbieżności ujęto wskaźniki wyłącznie o wartości ponad 100).

Jest faktem, że w różnych kulturach, w różnym czasie historycznym i na różnych przestrzeniach geograficznych zmienia się typ chorób i ich nasilenie. Rewolucje przemysłowe i naukowotechniczne nie tylko zmodyfikowały formy naszego życia, lecz także charakter środowiska i skład jego komponentów, a więc i rozwój świata przyrody i ludzi.

Historia kultur jako odbicie panujących filozofii, a w tym i wyobrażeń o człowieku, dowodzi, że pod koniec średniowiecza wyrósł w naszej przestrzeni geograficznej i w naszym środowisku biofizycznym i psychospołecznym industrializm. Jego pochodną stał się substrat – określony paradygmat postępowania grupy społecznej, rozpatrywanej jako całość lub jako poszczególni osobnicy, będący jej składową. Według Hartmana, paradygmat (rozumiany jako wzorzec myślenia i postępowania) to „zbiór niekwestionowanych przekonań na temat człowieka, społeczeństwa i wszechświata, zawierający w sobie pewien system wartości, który z kolei wyznacza kierunek działaniom jednostek i społeczeństw”. Tak rozumiany paradygmat bardzo bliski jest definicji nauki jako najbardziej wiarygodnej formy wiedzy.

Leave a Reply