Ewolucja somatyczna

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Nasz kraj wystąpił przed laty do ONZ z inicjatywą wychowania dla pokoju. Koncepcja ta była wypracowana przez Komisję Ochrony Zdrowia Społecznego PAN i Towarzystwo Higieny Psychicznej. Uczyliśmy szacunku do życia w każdej postaci, egalitaryzmu nie tylko społecznego, ale i biologicznego, umiejętności empatycznego wczuwania się w cudze cierpienia.

Ewolucja somatyczna jest procesem stosunkowo powolnym, my natomiast, aby przetrwać, winniśmy szybciej ewoluować w zakresie etyki i być lepszymi przez oczyszczanie się z reliktów po kannibalskich przodkach.

Parafrazujmy zatem dawne hasło imperialistów i kolonizatorów: Si vis pacem para beltum – „Chcesz pokoju – gotuj wojnę” na „Si vis salutem para pacem” – „Chcesz zdrowia – gotuj pokój”.

Reprezentując to, co jest podstawowym kanonem etyki, a więc maksymalną tolerancję, wyrozumiałość i szacunek dla sposobów myślenia drugiego człowieka, akceptując te wartości na zasadzie egalitaryzmu społecznego i biologicznego, uważamy za etyczne tylko takie myślenie, mówienie i działanie, które chroni ludzi I inne formy życia przed niepotrzebnymi cierpieniami. Dotyczy to również, wielokrotnie już wspominanych, zwierząt. Za niezgodne z egalitaryzmem biologicznym uznać np. należy, że w procesie hodowli w niektórych gospodarstwach tuczy się zwierzęta i przechowuje ma teriał mięsny w sposób zdecydowanie nieetyczny. A to się na nas mści. Jak „zemstą komara” było zatrucie naszych organizmów, aż po układy gene tyczne, DDT, tak też „zemstą” zwierząt hodowlanych i tuczonych dla korzyści ekonomicznych hormonami i antybiotykami jest w konsekwencji zaburzanie naszych układów immunologicznych i zmniejszanie odporności organizmów na choroby nowotworowe. W Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego PAN, w jej ideach, podjęliśmy nawet akcję zwalczania zwyczajów polowania z nagonką, które mają w sobie tyle brutalności, tak degradują człowieka i hamują rozwój jego psychiki.

Leave a Reply