Etyka opisowa, czyli nauka o moralności

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Współczesny człowiek – czy to polityk, uczony, czy zwykły obywatel – staje wobec zjawisk dzisiejszego świata często bezradny. Chwilami nie wie, czy to jego zawodzi zdrowy rozsądek, czy świat oszalał. Otóż na ogół zdrowy rozsądek nas nie zawodzi, tylko coraz rzadziej dochodzi do głosu.

Choć relatywizm etyczny jest inkorporowany w naszą świadomość od niepamiętnych czasów, to jednak dla prac nad ochroną zdrowia rodzaju ludzkiego i przetrwania konieczne są ustalenia skali wartości.

Etyka opisowa, czyli nauka o moralności, zajmuje się rejestracją, klasyfikowaniem i wyjaśnianiem postaw oraz przekonań moralnych, występujących w społecznym obiegu, a więc na przestrzeniach geograficznych świata opanowanych przez różne doktryny, które bardzo często stanowią źródła konfliktów i zagrożeń ludzkości.

Ważne są też informacje, jakich dostarcza etyka normatywna, czyli filozofia praktyczna, zdąża ona bowiem do kształtowania postaw moralnych. Ta filozofia praktyczna toczy spory o normy postępowania I wartości najwyższe, stając się przy tym znowu źródłem konfliktów wynikających z relatywizmu etycznego.

Sytuacja współczesna, rodząca w nadmiarze cierpienia, choroby i przedwczesne zgony, musi ulec zmianie: drogę do tej zmiany, choć trudną do przebycia, dostrzegają uczeni, mówiąc o przeobrażeniu świata przez naukę. Przekonanie o nieograniczonej mocy nauki jest wyrazem głębokich przemian światopoglądowych w społeczeństwach świata. Nauka stała się podstawowym narzędziem ludzkości. Nic więc dziwnego, że właśnie w naszej epoce powstała potrzeba również „naukowego” uwalniania ludzi od cierpień i tym samym sytuacja, w której konieczne jest stwarzanie nowego ładu społecznego.

Leave a Reply