Domy rakowe i małżeństwa rakowe

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Problem grzybów toksynotwórczych dopiero teraz mamy rozpoznany na tyle, by dostrzec ogromną niefrasobliwość, wynikającą z niedoceniania słów wielkiego Pasteura, a potem Fleminga, którzy nawoływali do poszukiwania czynników chorobotwórczych nie tylko w bakteriach, lecz i w innych mikroorganizmach.

I możemy dziś powiedzieć z całą pewnością, że tzw. domy rakowe czy małżeństwa rakowe nie są zjawiskami uwarunkowanymi dziedzicznie, lecz są konsekwencją skażenia środowiska aflatoksynotwórczymi grzybami, sprzyjającymi aktywacji wirusa białaczkotwórczego, przez porażenie układu immunologicznego. Białaczka jest uwarunkowana na poziomie cząsteczek molekularnych kwasu dezoksyrybonukleinowego i związana z wirusem Oncorna (wirusem RNA), który towarzyszy każdej chorobie białaczko- wej ludzi, zwierząt hodowlanych i wolno żyjących, w tym ptaków. Można więc uważać, że wirus ten jest przyczyną choroby, a nie tylko zjawiskiem, które jej towarzyszy. Jednak wirus Oncorna działa tylko wówczas, gdy układ odpornościowy człowieka jest osłabiony czynnikami fizycznymi (jak promieniowanie jonizujące i niejonizujące), chemicznymi (z którymi spotykamy się na co dzień) i biologicznymi. A o tych biologicznych, jak mikotoksyny, nauka zapomniała: są one najbardziej niebezpieczne, choć trudne do zbadania.

W krakowskiej Klinice Hematologicznej wykryto niegdyś, że jeden z pacjentów chorujący na raka żołądka miał w tym żołądku cały „magazyn” aflatoksyn. Nie dość tego – próbki tynku pobrane ze ścian domu, gdzie mieszkał, dały ten sam wynik. A jak stwierdzili prof. prof. Doleżalowie we krwi chorego występowały – wobec Aspergillus flavus – przeciwciała o wysokim mianie. Niestety, koledzy-specjaliści przeszli nad tym spostrzeżeniem do porządku.

Nie jesteśmy jednak całkiem bezsilni – istnieją sposoby zapobiegania tym zjawiskom. W myśl zasad patologii wolnorodnikowej metabolity pleśni mogą być neutralizowane. Dokonywano tego in vitro za pomocą selenu i witaminy C, mającymi silne właściwości przeciwutleniające (antyoksyda- cyjne).

Leave a Reply